Z kraju

To oni pokierują resortami gospodarczymi. Sylwetki nowych ministrów

Z kraju


Tadeusz Kościński, Marlena Maląg, Jacek Sasin, Michał Woś, Michał Kurtyka oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak. To kandydaci na nowych szefów resortów gospodarczych w rządzie Mateusza Morawieckiego. Poniżej przedstawiamy ich sylwetki i wskazujemy jakimi resortami mają pokierować.

Na piątkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki ogłosił listę kandydatów do nowego rządu.

- Nowy rząd będzie bardzo sprawną i dobrą drużyną, która będzie pracowała dla realizacji celów krótko, średnio- i długofalowych - powiedział premier.

Obecny na konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapewnił, że skład rządu "został zaakceptowany po dyskusji przez Komitet Polityczny PiS". Jak podkreślił, nowy rząd jest kontynuacją "dobrej zmiany".

Poniżej przedstawiamy sylwetki nowych ministrów w resortach gospodarczych:

Ministerstwo finansów - Tadeusz Kościński

Tadeusz Kościński zastąpi na stanowisku ministra finansów Jerzego Kwiecińskiego. To już czwarty minister finansów w tym roku.

Nowy szef MF do tego resortu trafił jednak już kilka miesięcy temu. W lipcu br. premier Mateusz Morawiecki powołał bowiem Tadeusza Kościńskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Od stycznia 2018 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie odpowiadał między innymi za działania wzmacniające ekspansję zagraniczną polskich firm, za wzrost inwestycji, rozwijanie gospodarki cyfrowej oraz upowszechnianie płatności bezgotówkowych. Wcześniej, od listopada 2015 roku do stycznia 2018 roku, był wiceministrem rozwoju. Kościński przez całą karierę zawodową był związany z sektorem bankowym.

Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju, Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim i Banku Pomorskim, a także w dwóch bankach w Londynie.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Marlena Maląg

Marlena Maląg w grudniu 2018 roku została powołana na stanowisko prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest z wykształcenia pedagogiem i menadżerem oświaty.

W wyborach parlamentarnych w 2019 skutecznie ubiegała się o mandat posła do Sejmu IX kadencji, kandydując w okręgu kaliskim. Otrzymała ponad 25 tysięcy głosów.

Maląg ma doświadczenie samorządowe. Od 2012 do 2014 roku pełniła funkcję wiceprezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. W latach 2002-2006 była radną Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, a następnie w latach 2006-2016 zasiadała w Radzie Powiatu Ostrowskiego. Od stycznia 2016 roku do grudnia 2018 roku Marlena Maląg pełniła funkcję wicewojewody wielkopolskiego. Była także radną sejmiku województwa wielkopolskiego.

Ministerstwo zarządzania funduszami - Małgorzata Jarosińska-Jedynak

To nowy resort, który ma się zająć koordynacją wydatkowania środków unijnych. Na jego czele stanie Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która od listopada 2018 roku pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W resorcie zajmowała się między innymi wdrażaniem funduszy unijnych na innowacje, cyfryzację oraz kapitał ludzki. Do jej obowiązków należał także nadzór nad programem Dostępność Plus. Wiceminister Jarosińska-Jedynak od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Pracowała między innymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie kierowała Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości. Wcześniej pracowała w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn.

Ministerstwo środowiska - Michał Woś

Michał Woś będzie najmłodszym ministrem w rządzie - ma 28 lat. Ale to nie jego debiut, bo w czerwcu 2019 roku został powołany na funkcję, ministra członka Rady Ministrów. Zajmował się pomocą humanitarną. Teraz ma pokierować nowym resortem środowiska, z którego "wyjęte" zostaną jednak kwestie dotyczące klimatu, odnawialnych źródeł energii, czy program Czyste powietrze (zajmie się nimi nowy minister ds. klimatu).

Woś w latach 2017-2018, pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie pełnił nadzór nad sprawami rodzinnymi i nieletnich, zakładami poprawczymi oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. Wcześniej był doradcą ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Był także w składzie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Na to stanowisko powołała go we wrześniu 2017 roku ówczesna premier Beata Szydło.

Ma także doświadczenie samorządowe. W latach 2014-2017 był radnym Rady Miasta Racibórz. W kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

W październiku 2018 roku Woś został wybrany na radnego sejmiku śląskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości (startował jako kandydat Solidarnej Polski), a obecnie jest członkiem zarządu województwa śląskiego.

Ministerstwo do spraw klimatu - Michał Kurtyka

W kompetencjach nowego ministerstwa będą znajdowały się obszary, które do tej pory były podzielone między resorty środowiska i energii. Chodzi m.in. o odnawialne źródła energii, ograniczanie emisji CO2, transformację energtyczną, program Czyste Powietrze, program Mój Prąd, program rozwoju elektromobliności oraz gospodarkę odpadami. Pod ministerstwo ma też podlegać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Resortem pokieruje Michał Kurtyka, który od lipca 2018 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

W kwietniu ubiegłego roku został również powołany na stanowisko pełnomocnika do spraw Prezydencji COP 24. Szczyt klimatyczny odbywał się od 2 do 16 grudnia 2018 roku w Katowicach, który zakończył się przyjęciem dokumentu końcowego, tak zwanego Pakietu katowickiego.

Wcześniej, od stycznia 2016 roku do 2018 roku Kurtyka był sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii. Był bezpośrednio odpowiedzialny między innymi za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym. Był pomysłodawcą "Planu Rozwoju Elektromobilności".

Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską.

Minister nadzoru właścicielskiego (nazwa zostanie jeszcze ostatecznie uzgodniona) - Jacek Sasin

Nowe ministerstwo ma pełnić rolę podobną do tej, które pełnił resort Skarbu Państwa. Pokieruje nim Jacek Sasin, który od czerwca 2019 roku sprawował funkcję wicepremiera. Do rządu Mateusza Morawieckiego trafił jednak już wcześniej.

Sasin na początku 2018 roku został powołany na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie również sekretarza Rady Ministrów.

Jacek Sasin swoją karierę zawodową zaczynał w Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". W latach 2004-2006 Sasin był Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu m.st. Warszawy, a następnie zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Śródmieście.

Jacek Sasin od stycznia 2006 roku do listopada 2007 roku pełnił funkcję I wicewojewody mazowieckiego, a następnie wojewody mazowieckiego. Od grudnia 2007 roku blisko współpracował z ówczesnym prezydentem Lechem Kaczyńskim. Najpierw w roli jego doradcy, a następnie - od listopada 2009 roku - został powołany na stanowisko sekretarza stanu i zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta. W 2010 roku został radnym do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W 2011 roku Jacek Sasin trafił do Sejmu. W wyborach parlamentarnych w 2014 roku ponownie skutecznie ubiegał się o mandat posła. W parlamencie pełnił funkcję między innymi przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

Pozostałe ministerstwa gospodarcze:

- Ministerstwo Cyfryzacji - Marek Zagórski,

- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Marek Gróbarczyk,

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski,

- Ministerstwo Rozwoju - Jadwiga Emilewicz.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty:
Pozostałe wiadomości