100 tys. miejsc pracy dla młodych ludzi, ZUS, emerytury. Tym zajmie się resort pracy

Z kraju

wikimedia.org/Peter Bennetsec89160a-be34-11e3-9d71-0025b511229e

Narodowy Program Zatrudnienia, minimalna płaca godzinowa, uporządkowanie sytuacji w ZUS - to zadania w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej, o których mówią w rozmowie z PAP nowi wiceministrowie: Stanisław Szwed, Krzysztof Michałkiewicz i Marcin Zieleniecki.

Przedstawiając we wtorek wiceministrów, szefowa resortu Elżbieta Rafalska powiedziała PAP, że poseł Stanisław Szwed, w poprzedniej kadencji wiceprzewodniczący sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, będzie odpowiedzialny za rynek pracy, fundusze, departament prawa pracy oraz za dialog społeczny. Szwed przypomniał, że dialog społeczny to dział, którym zajmował się jeszcze w 2006 r., gdy pracował nad umową społeczną. "Było mi to najbliższe i to naturalne, że chcę się teraz tym zajmować, jako wywodzący się z Solidarności". Zwrócił uwagę, że problemami rynku pracy też zajmował się od dawna - uczestniczy w strukturach wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia. - Stąd zainteresowanie rynkiem pracy, funduszami - podkreślił. - W Sejmie oprócz komisji polityki społecznej pracowałem w komisji kodyfikacyjnej i szefowałem podkomisji stałej ds. prawa pracy, stąd takie przypisanie kompetencji w resorcie - wyjaśnił.

Zmiany w prawie pracy ale z partnerami społecznymi

Zapowiedział, że zaproponuje ponowne powołanie komisji kodyfikacyjnej do zmian prawa pracy, jako komisji zewnętrznej. - Nie jesteśmy w stanie siłami ministerstwa zrobić nowych rozwiązań. Jesteśmy w stanie stworzyć taką komisję ze znanych osób, które pracowały w komisji, lub zostaną do niej dokooptowane - zaznaczył. Zapewnił, że będzie na ten temat rozmawiał z prezydium Rady Dialogu Społecznego. - Trudno robić zmiany w kodeksie pracy bez partnerów społecznych. Chcemy, żeby była też ich akceptacja, że chcemy nad tym pracować - dodał. Wśród pierwszych zadań w resorcie wymienił też przygotowany przez PiS Narodowy Program Zatrudnienia z 2012 r. - Ten nasz program musi współgrać z ustawą wspierającą powstanie 100 tys. nowych miejsc pracy dla młodych ludzi, która właśnie wchodzi w życie - zadeklarował. - Trzeba to skoordynować - dodał. Istotne i pierwszoplanowe są też w ramach jego obowiązków w resorcie sprawy dotyczące wynagrodzeń - dochodzenie do poziomu minimalnego wynagrodzenia na poziomie połowy przeciętnych dochodów i ustawa o minimalnej płacy godzinowej przy umowach zlecenia - 12 zł na godzinę.

12 zł na godzinę

- To są najważniejsze rzeczy, a z drobniejszych - zmiana w kodeksie pracy dotycząca tzw. syndromu pierwszej dniówki - powiedział. Chodzi o zmianę zobowiązującą pracodawcę do sporządzenia na piśmie umowy z pracownikiem jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Szwed zapowiedział, że wraz z szefową resortu wejdzie do Rady Dialogu Społecznego, jako wiceminister zajmujący się dialogiem społecznym. Nowych członków Rady ze strony rządowej ma wskazać premier Beata Szydło, a prezydent powołać ich w miejsce członków poprzedniego rządu. Przedstawiając Michałkiewicza, Rafalska przypomniała, że poseł był już ministrem pracy, a teraz będzie pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych i będzie odpowiadał za departament pożytku publicznego oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Michałkiewicz wśród pilnych spraw do załatwienia wymienił m.in. zrealizowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych, choć - jak podkreślił w rozmowie z PAP - kwestiami związanymi ze świadczeniami zajmować się będzie inny wiceminister.

Pilne: opieka nad niepełnosprawnymi

- Dyskutowaliśmy nawet dziś na ten temat, że sprawa jest dość pilna; na pewno będziemy chcieli jak najszybciej to rozwiązać - powiedział. Przypomniał, że poprzednie kierownictwo resortu przygotowało projekt ustawy, jednak nie trafił on do Sejmu; do projektu zgłoszono wiele uwag, był krytykowany przez część środowiska osób niepełnoprawnych i ich opiekunów. Trybunał, rozpatrując w zeszłym roku wniosek posłów PiS, uznał, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała ta niepełnosprawność, jest niezgodne z konstytucją. - Na pewno sytuacja niepełnosprawnych w ostatnich latach zmieniła się, natomiast nie dla wszystkich grup, nie dla wszystkich środowisk osób niepełnosprawnych. Więc na pewno trzeba będzie się pochylić też nad tymi środowiskami, które są najbardziej pokrzywdzone i ich sytuacja jest ciągle bardzo trudna - ocenił wiceminister. Pytany o ewentualne zmiany w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - również kadrowe - Michałkiewicz uznał, że jest za wcześnie, by o tym mówić. Trzeci powołany już wiceminister - Zieleniecki - wykłada na Uniwersytecie Gdańskim - jest doktorem habilitowanym; pracował dla Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", m.in. reprezentował związek w sprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Będzie odpowiadał za departament ubezpieczeń społecznych i koordynację systemów zabezpieczenia społecznego - zapowiedziała Rafalska. Zieleniecki przypomniał w rozmowie z PAP, że jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także prawa pracy. Jest też członkiem zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, więc - jak podkreślił - z problematyką ubezpieczeń ma do czynienia na co dzień. - Czuję brzemię odpowiedzialności związane przede wszystkim z planami obniżenia wieku emerytalnego - to jest na pewno priorytet, jeśli chodzi o departament ubezpieczeń społecznych - ocenił. Wskazał również, że zbliża się termin waloryzacji świadczeń. - Mamy projekt ustawy o tzw. dodatkach do świadczeń emerytalno-rentowych, będziemy nad tym pracować - powiedział. - No i oczywiście jest problem ZUS-u. Skład zarządu jest bardzo nieliczny w tej chwili, nie ma prezesa, który jest odrębnym organem ZUS-u, mamy osobę pełniącą obowiązki - mówił pytany przez PAP. - Jest na pewno problem procedury powoływania prezesa ZUS - wiemy, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wymaga przeprowadzenia uprzedniego konkursu i wiemy, że ta procedura jest powszechnie krytykowana - mówił. "Podzielamy krytykę tej procedury; będziemy szukać jakichś rozwiązań - być może powrotu do procedury, która poprzednio obowiązywała - zapowiedział wiceminister. W obowiązującej od 1998 r. ustawie zapisano, że prezesa powołuje i odwołuje premier, na wniosek ministra pracy, złożony po zasięgnięciu po zasięgnięciu opinii rady nadzorczej ZUS. Później dopisano w ustawie wymóg przeprowadzenia konkursu. Obecnie p.o. prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest członek jego zarządu Elżbieta Łopacińska. Minister Rafalska zapowiedziała, że trzej pozostali wiceministrowie w resorcie powinni być znani do końca tygodnia

Autor: km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: wikimedia.org/Peter Bennets