Z kraju

Dziesięć nowych miast w Polsce od stycznia. Koziołek Matołek będzie "eksportowy"

Z kraju

Dziesięć nowych miast w Polsce od stycznia. "Koziołek będzie eksportowy"tvn24
wideo 2/4

Od początku 2019 roku na administracyjnej mapie Polski pojawi się 10 nowych miast. Rząd podjął decyzję o przyznaniu tego statusu sześciu miejscowościom: Koszycom, Lubowidzowi, Nowej Słupi, Pierzchnicy, Szydłowowi i Wielbarkowi. W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę status miasta został przywrócony również czterem miejscowościom: Nowemu Korczynowi, Oleśnicy, Opatowcowi i Pacanowowi.

Tym samym od początku 2019 roku w Polsce będzie już 940 miast.

Ze zmiany statusu cieszą się między innymi mieszkańcy Pacanowa. - Kiedyś Kornel Makuszyński napisał "w sławnym mieście Pacanowie", to niech to będzie miasto - podkreśliła jedna z mieszkanek w rozmowie z TVN24.

Makuszyński rzeczywiście tak zaczynał "120 przygód Koziołka Matołka". Koziołek jest zresztą widoczny także na budynku Urzędu Gminy w Pacanowie.

- My go tutaj odpowiednio podrasujemy, żeby to nie był już taki Koziołek wiejski, tylko eksportowy, jeszcze lepiej postrzegany - powiedział Wiesław Skop, wójt gminy Pacanów. W związku ze zmianami Skop od nowego roku zostanie burmistrzem. - Będę musiał się przyzwyczaić do nowej roli, ale bez jakiegoś szczególnego zadęcia - podkreślił.

Nowe miasta w Polsce

Za sprawą dwóch rozporządzeń Rady Ministrów – z lipca i z grudnia tego roku – status miasta od 1 stycznia 2019 roku otrzymają: - Koszyce – w powiecie proszowickim (woj. małopolskie),

- Lubowidz – w powiecie żuromińskim (woj. mazowieckie),

- Nowa Słupia – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie),

- Pierzchnica – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie),

- Szydłów – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie),

- Wielbark – w powiecie szczycieńskim (woj. warmińsko-mazurskie),

- Nowy Korczyn – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie),

- Oleśnica – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie),

- Opatowiec – w powiecie kazimierskim (woj. świętokrzyskie),

- Pacanów – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomniało w komunikacie, że wszystkie nowe miasta posiadały już ten status w przeszłości.

Jakie korzyści

"W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę szczególne znaczenie nadano przywróceniu statusu miast tym miejscowościom, które utraciły prawa miejskie w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Są to: Koszyce, Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec oraz Pacanów. Lubowidz utracił prawa miejskie po wojnach szwedzkich, a Wielbark posiadał je w latach 1723-1946" - dodano.

Jak przypomniano, nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez Radę Gminy.

Uzyskanie tego statusu wiąże się między innymi ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Według MSWiA może przynieść także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich. Według danych GUS w 2018 roku w Polsce istniało 930 miast. Były to 302 gminy miejskie oraz 628 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24