Nowe dowody osobiste. Osiem rzeczy, które musisz wiedzieć

Z kraju

tvn24Nowe dowody osobiste. Co sie zmienia? Blajer wyjaśnił

Od 1 marca można wyrobić nowy dowód osobisty. Na najnowszym wzorze nie ma informacji m.in. o adresie zameldowania, wzroście i kolorze oczu. Sprawdź, co jeszcze powinieneś wiedzieć.

1. Po 1 marca nie będzie konieczności wymiany dotychczasowych dowodów; zachowają one ważność do upływu określonych w nich terminów. Każdy, kto złoży wniosek o wydanie dowodu, otrzyma go - tak jak dotąd - bezpłatnie. Dokument będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. 2. Nowością i znacznym ułatwieniem jest możliwość wyrobienia dowodu osobistego w dowolnym urzędzie gminy w kraju (lub drogą elektroniczną), niezależnie gdzie jesteśmy zameldowani. Wniosek musimy podpisać własnoręcznie, ale formularz może wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego trzeba uwierzytelnić podpisem elektronicznym.

3. Jakie informacje znajdą się na nowym dowodzie osobistym? Będzie to imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia oraz wystawienia dokumentu, numer dowodu osobistego i PESEL, obywatelstwo i termin ważności.

4. Na nowym dowodzie nie będzie informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Z dowodu zniknie również adres zameldowania. Dzięki temu przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać tego dokumentu. Do tej pory około 400 tys. osób rocznie było zmuszonych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany adresu zameldowania.

5. Co podczas wyborów? Brak informacji o adresie zameldowania w nowych dowodach nie będzie miał wpływu np. na kwestię ustalania tożsamości wyborcy. Wszystko dlatego, że dokumencie nadal pozostanie numer ewidencyjny PESEL. Obwodowa komisja wyborcza, będzie mogła porównać go z tym, który znajduje się w spisie wyborców, co pozwoli uniknąć ewentualnych pomyłek.

6. Fakt, że w nowym dowodzie osobistym nie ma informacji o adresie zameldowania zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie utrudni także np. odbioru paczek na poczcie, czy obsługi w banku i u notariusza. Aby odebrać przesyłkę, wystarczy potwierdzenie dokumentem tożsamości; w banku czy u notariusza informacją o naszym miejscu zamieszkania jest natomiast złożone przez nas oświadczenie.

Awers nowego dowodu osobistegoMSW
Rewers nowego dowodu osobistegoMSW

7. Nowy dokument tożsamości ma inny wzór. Są się na nim też nowe zabezpieczenia, m.in. mikrodruki i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej jest go sfałszować. Format i wymiary pozostały takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia jest taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.Nowe zabezpieczenia znajdą się m.in. w prawym górnym rogu awersu oraz lewym górnym rogu tyłu dokumentu. Jeśli spojrzymy na te elementy graficzne pod światło, to na obu stronach dowodu połączą się one w jedną całość i zobaczymy dwie litery: RP umieszczone w owalnym kształcie. Na nowym dokumencie jest też hologram zachodzący na fotografię. Co ciekawe powierzchnia dowodu jest nierówna. Wszystko przez to, że nazwisko i data urodzenia posiadacza dowodu są grawerowane specjalną techniką, czyli są wypukłe. Co z tyłu? Przy górnej krawędzi rewersu znajdzie się kontur mapy Polski z literami RP. Jego kolor będzie się zmieniał w zależności od kąta, pod którym będziemy go obserwować.

8. W zeszłym roku Centrum Personalizacji Dokumentów MSW wytworzyło ponad 4,6 mln dowodów osobistych. Średni czas oczekiwania na personalizację dowodu osobistego wyniósł pięć dni. Według szacunków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która odpowiada za wytwarzanie najważniejszych dokumentów tożsamości w ciągu najbliższych 10 lat ponad 30 mln Polaków otrzyma nowe dowody osobiste.

Autor: msz/ / Źródło: TVN24 BiS, PAP

Źródło zdjęcia głównego: MSW