Nowa opłata za telewizor i radio. Siedem rzeczy, które warto wiedzieć

Z kraju

Abonament za radio w samochodzie. Kierowco, szykują się kontroleTVN Turbo
wideo 2/5

Około 8 złotych miesięcznie - tyle ma wynosić nowa opłata abonamentowa. Projekt ustawy jest w rękach Komitetu Stałego Rady Ministrów, ale jak zapowiedział w ubiegłym tygodniu wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, do Sejmu dokument ma trafić za około dwa tygodnie. Nowe zapisy mają wejść w życie już miesiąc po podpisaniu przez prezydenta.

1. Ile?

Kwota, jaką będą płacili abonenci posiadający odbiorniki telewizyjne będzie ustalana przez rozporządzenie. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, który jest odpowiedzialny za projekt nowelizacji zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że opłata będzie wynosiła około 8 zł miesięcznie.

Formalnie obowiązek płacenia abonamentu mają dziś gospodarstwa domowe, posiadające odbiornik radiowy, lub telewizyjny. W bieżącym roku to 245,15 zł rocznie, czyli 20,43 zł miesięcznie i to z wszystkimi zniżkami.

2. Jak?

Ustawa nie precyzuje tego, w jakiej formie opłata abonamentowa będzie pobierana. W ostatnim wywiadzie minister kultury i dziedzictwa narodowego zapowiedział, że będzie to odbywało się razem ze składaniem deklaracji podatkowych. – Chcemy, by to była opłata, którą płacilibyśmy miesięcznie razem z deklaracjami podatkowymi – PIT i CIT - powiedział Gliński.

3. Kto?

Opłatę abonamentową zapłacą wszyscy, którzy posiadają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny. Tak jak do tej pory jego rejestracji będzie dokonywał operator wyznaczony, którym w tej chwili jest Poczta Polska.

Za niezarejestrowanie odbiornika grozi kara w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej. Egzekucję opłat będą prowadziły organy podatkowe.

4. Płatna telewizja

Kluczowym zapisem nowej ustawy jest wymiana informacji pomiędzy tymi właścicielami platform z płatną telewizją a Pocztą Polską.

Dostawcami takimi są: operatorzy sieci kablowych, operatorzy platform telewizji cyfrowej, dostawcy usług rozprowadzania programów za pośrednictwem sieci xDSL oraz usług typu IPTV. Za dostawcę usług telewizji płatnej nie zostali uznani dostawcy świadczący wyłącznie usługi VOD.

Według projektu ustawy, operatorzy płatnych telewizji przekażą także Poczcie Polskiej dane dotychczasowych klientów. Będą oni musieli też informować pocztę o każdej nowo zawartej umowie i przekazywać część danych osobowych niezbędnych do nałożenia opłaty abonamentowej.

Jeżeli tego nie zrobią, to będą musieli liczyć się z wysokimi karami.

5. Jeżeli nie płaciłem?

Posiadacze odbiorników, którzy nie zarejestrują ich powinni być świadomi możliwości nałożenia na nich kar. Ale zanim to nastąpi klienci zostaną ostrzeżeni przez swoich dostawców o obowiązku rejestracji odbiornika, płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego i o tym, że ich dane osobowe zostaną przekazane Poczcie Polskiej.

Co ważne, płatni operatorzy przekażą Poczcie Polskiej poza danymi adresowymi i identyfikacyjnymi także datę rozpoczęcia świadczenia usług płatnej telewizji. Jednak zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy dotychczasowi abonenci będą musieli uiszczać opłatę dopiero od momentu wejścia ustawy w życie.

Osoby wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne, mogą liczyć na umorzenie długu. Stanie się to, jeśli w ciągu trzech miesięcy od wejścia ustawy w życie zarejestrują odbiornik i uiszczą opłatę za okres co najmniej sześciu miesięcy z góry. W przyszłości wobec tych osób nie będzie już prowadzone postępowanie.

6. Bez odbiornika

Osoba, która straci odbiornik będzie musiała złożyć wniosek o jego wyrejestrowanie, które nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania takiego wniosku.

Operator wyznaczony usunie wówczas wszystkie dane abonenta jeśli nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne.

7. Kto nie zapłaci?

Zwolnieniu z opłat podlegają: inwalidzi pierwszej grupy; osoby wobec, których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy; osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym; osoby, które ukończyły 75 lat; osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne; osoby niesłyszące; osoby niewidome; bezrobotni; osoby spełniające kryteria dochodowe; osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego; osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, osoby, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym; osoby korzystające z pomocy społecznej.

Jeśli nabywasz prawo do zwolnienia z opłaty powinieneś to zgłosić w ciągu 14 dni.

Autor: kn/gry / Źródło: tvn24bis.pl, pap,

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock