Nowe kompetencje notariuszy. "Ulży to kredytobiorcom"

Autor:
jr/ams
Źródło:
PAP
Wiceminister Marcin Warchoł w rozmowie z Arturem Zakrzewskim. Fragment materiału "Czarno na białym"
Wiceminister Marcin Warchoł w rozmowie z Arturem Zakrzewskim. Fragment materiału "Czarno na białym"TVN24
wideo 2/4
TVN24Wiceminister Marcin Warchoł w rozmowie z Arturem Zakrzewskim. Fragment materiału "Czarno na białym"

Nasze przepisy skrócą czas oczekiwania na wpis do kilku tygodni. Ulży to kredytobiorcom - wyjaśnił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Rząd przyjął we wtorek projekt, który uprawnia notariuszy między innymi do dokonywania wpisów hipotek w księgach wieczystych i wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Teraz w dużych miastach na wpis do księgi wieczystej czeka się nawet ponad rok.

Przegotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy mają być odpowiedzią na wydłużające się formalności wieczystoksięgowe. Największe problemy w tym zakresie mają sądy w dużych miastach, gdzie na wpis do księgi wieczystej czeka się nawet ponad rok. Głównym celem tych zmian ma być skrócenie oczekiwania na wpis.

- Nasze przepisy skrócą czas oczekiwania na wpis do kilku tygodni. Ulży to kredytobiorcom – wyjaśnił w lutym autor projektu, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Nowe kompetencje notariuszy

Projektowana nowelizacja Prawa o notariacie przyznaje notariuszom m.in. uprawnienie do dokonywania niektórych wpisów w księgach wieczystych. Chodzi przede wszystkim o zakładanie nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca, a także o wpis hipoteki obciążającej nieruchomość. Obecnie uprawnieni do tego są referendarze sądowi. Jak podkreślono w projekcie, to od woli stron zależeć będzie, czy wpisu dokona notariusz. Utrzymane bowiem zostanie rozwiązanie dotyczące możliwości dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych przez sądy. Do dokonywania takich wpisów uprawnieni będą notariusze posiadający co najmniej 3-letni okres nienagannego prowadzenia kancelarii. Na wpis dokonany przez notariusza będzie przysługiwała skarga do sądu rejonowego. Notariusze mają zyskać też kompetencję do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Nakaz taki będzie wydawany w przypadkach niewątpliwych, bezspornych, odpowiednio udokumentowanych roszczeń, w których wysokość nie przekracza 75 tysięcy złotych. "Notarialny nakaz zapłaty będzie mógł być wydany przez notariusza jeżeli zasadność dochodzonego roszczenia nie budzi wątpliwości, w szczególności, gdy dochodzone roszczenie udowodnione jest dołączonym do wniosku dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem lub wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu" - głosi projekt.

Zwiększenie nadzoru nad notariatem

Zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości mają objąć także zwiększenie nadzoru nad notariatem. Resort uzasadnia to nadaniem notariuszom nowych uprawnień. Przepisy przyznają Ministrowi Sprawiedliwości możliwość zawieszenia notariusza w określonych przypadkach. Szef MS będzie obowiązkowo zawieszał notariusza m.in., jeżeli prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wprowadzają także instytucję Rzecznika Dyscyplinarnego Notariatu wybieranego ostatecznie przez szefa resortu sprawiedliwości spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Notarialną. Rzecznik ten będzie uprawniony do m.in. wszczynania i prowadzenia dochodzenia dyscyplinarnego. Projekt wprowadza też zmianę dotyczącą minimalnego wieku notariusza. Zostać nim będzie mogła osoba, która ukończy 28 lat, a nie jak obecnie 26.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości