NIK sprawdza Lasy Państwowe. Nowe prawo naruszyło ich kondycję?

Z kraju

freeimages.comNIK sprawdza Lasy Państwowe

NIK sprawdza, jak wypłaty z Lasów Państwowych do budżetu państwa wpływają na stan finansów tego przedsiębiorstwa - poinformował w środę w Sejmie prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. NIK prowadzi też kontrolę ws. wywozu leków za granicę.

Chodzi o obowiązek przekazania przez Lasy do budżetu państwa 1,6 mld zł, który Sejm nałożył na przedsiębiorstwo w styczniu 2014 r. Posłowie uchwalili wówczas nowelizację ustawy o lasach, zgodnie z którą Lasy Państwowe w latach 2014-2015 miały wpłacić do budżetu państwa 1,6 mld zł w dwóch rocznych transzach po 800 mln zł. Z kolei od 2016 r. Lasy rocznie mają przekazywać do państwowej kasy 2 proc. wartości sprzedanego drewna. Środki te mają być przeznaczone na budowę i przebudowę dróg lokalnych.

Zatroskana NIK

- Wpływ tego obowiązku na kondycję Lasów Państwowych jest przedmiotem troski NIK. W tym zakresie prowadzimy kontrolę w Lasach Państwowych i w najbliższym czasie poinformujemy państwa o efektach tej kontroli, czyli o kondycji finansowej i całokształcie polityki finansowej i gospodarowaniu Lasów Państwowych - zapewnił posłów Kwiatkowski. Ponadto, jak poinformował szef NIK, Izba prowadzi też szeroko zakrojoną kontrolę dotyczącą wywożenia lekarstw z polskich hurtowni za granicę. Chodzi o sytuacje, gdy hurtownie i część aptek w ramach importu równoległego sprzedają niektóre leki do innych krajów, w których ceny są znacznie wyższe niż w Polsce, np. do Austrii czy Niemiec; nierzadko hurtownia odmawia sprzedaży aptece w Polsce, jednocześnie sprzedając ten sam lek hurtowni za granicą. - Będziemy chcieli państwa poinformować o wnioskach z tej kontroli jesienią. To jest bardzo szeroka kontrola. Analizujemy dane we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Ściągamy informacje przez nasze odpowiedniki, jak one sobie radzą z problemem wywozu leków - wskazał Kwiatkowski. Prezes NIK przedstawiał w środę w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, jednak negatywnie oceniła wykonanie budżetu państwa przez Krajowe Biuro Wyborcze z powodu nierzetelnego prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych na informatyczną obsługę wyborów. Wadliwe przygotowanie obsługi informatycznej wyborów uniemożliwiło sprawne obliczenie i ogłoszenie wyników wyborów samorządowych.

Autor: tol / Źródło: PAP -

Źródło zdjęcia głównego: freeimages.com