Roszczenia ZUS i KRUS zostaną ograniczone

Z kraju

tvn24Roszczenia ZUS i KRUS mają być ograniczone w czasie

Rząd chce skrócić czas, w jakim ZUS i KRUS mogą dochodzić nienależnie pobranych świadczeń. Decyzja zobowiązująca do zwrotu, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego, nie mogła być wydana później niż 5 lat od ostatniego dnia, za który pobrano nienależne świadczenie.

Takie ograniczenie znalazło się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przyjętym przez Radę Ministrów.

Pobrana świadczenia

"Rozwiązanie to będzie korzystne dla świadczeniobiorców, bo roszczenia ZUS i KRUS, dotyczące nienależnie pobranych świadczeń, zostaną ograniczone w czasie. Regulacja taka powinna poprawić zaufanie obywateli do państwa" - napisano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami należności z tytułu świadczeń pobranych niezgodnie z prawem przedawniają się po 10 latach, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. Oznacza to, że ZUS i KRUS nie są ograniczone jakimkolwiek terminem do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Projekt noweli przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowa regulacja ma wejść w życie po 14 dniach o daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Autor: tol//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24