Nie żyje była minister finansów dr Halina Wasilewska-Trenkner

Z kraju


Po długiej chorobie zmarła dr Halina Wasilewska-Trenkner - poinformowała w czwartek siostra Barbara Czaplicka. Halina Wasilewska-Trenkner była ministrem finansów oraz członkinią Rady Polityki Pieniężnej. Miała 75 lat.

W 1973 r. podjęła pracę w Sekretariacie Rządowej Komisji Ludnościowej działającej w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1986 roku została powołana na stanowisko wicedyrektora w Zespole Zatrudnienia i Dochodów Ludności w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1987 r. – w ramach reorganizacji instytucji – została wicedyrektorem w Zespole Systemów Regulacyjnych i Metod Planowania. Stanowisko to zajmowała do momentu rozwiązania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1989 roku została mianowana dyrektorem Departamentu Systemu Ekonomicznego w Centralnym Urzędzie Planowania (CUP), a w 1991 r. powołana na stanowisko dyrektora Departamentu Strategii Gospodarczej w CUP. W październiku 1991 r. powierzono jej stanowisko sekretarza stanu w CUP.

W latach 1991-1992 była przewodniczącą 29. sesji Senior Economic Advisers, działającej przy EKG ONZ w Genewie.

Od 1995 roku zatrudniona była w Ministerstwie Finansów, gdzie była kolejno: podsekretarzem stanu kierującym przygotowaniem i realizacją budżetu państwa (1995-2001), ministrem finansów (sierpień-październik 2001 r.) i ponownie podsekretarzem stanu (2001-2002). W sierpniu 2002 r. powołana na stanowisko sekretarza stanu i równocześnie Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Finansów Publicznych.

Była członkini RPP

Od 1996 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 1975 roku do 1990 roku była Sekretarzem Naukowym Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, a od 1995 r. - członkiem Rady Statystyki.

W latach 2004-2010 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej.

Halina Wasilewska-Trenkner opublikowała wiele prac z zakresu demografii, polityki ludnościowej i zagadnień makroekonomicznych, w szczególności dotyczących powiązań problemów demograficznych i gospodarczych. W 2002 roku została uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego.

"Była przez lata architektem budżetu" - powiedział PAP były wiceminister finansów Cezary Mech. "Niewątpliwie szkoda, że już nie będzie uczestniczyła w debatach budżetowych, które czekają Polskę. Obecnie debaty powinny bazować na fundamentach, które ona wypracowała" - powiedział.

Mech dodał, że fundamenty te powinny zostać poszerzone o "budżet zadaniowy, który by nakierowywał wydatki państwa na te dziedziny, które w przyszłości najbardziej poszerzą bazę podatkową".

Autor: dap / Źródło: PAP