Negocjacje ws. sprzedaży Brzeszczy przedłużone. Potrwają do 30 września

Z kraju

PAPDo 30 września przedłużono negocjacje ws. sprzedaży kopalni Brzeszcze

Do 30 września przedłużono negocjacje ws. sprzedaży kopalni Brzeszcze - podała Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), która w sierpniu ogłosiła przetarg w tej sprawie. Rozmowy są prowadzone już tylko z jednym oferentem - spółką celową Tauronu, czyli RSG.

W opinii SRK, na razie trudno uznać ofertę RSG za „respektującą interes Skarbu Państwa”, rozmowy z tym podmiotem, jak poinformowano, będą jednak kontynuowane w trosce o los górników z kopalni Brzeszcze i ich rodzin.

"Negocjacje zmierzają do końca"

Według wcześniejszych informacji sprzedaż tzw. zorganizowanej części kopalni Brzeszcze miała być sfinalizowana do 25 września. Wstępne oferty na kupno przedsiębiorstwa złożyły: Węglokoks Kraj, spółka celowa Tauronu - RSG i należąca do Michała Sołowowa FTF Columbus. Kilka dni temu podano, że FTF Columbus ma przystąpić do spółki RSG. FTF Columbus tym samym wycofał swą samodzielną ofertę – potwierdziła SRK. W środę prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło przekazał, że także Węglokoks Kraj nie uczestniczy już w negocjacjach dotyczących Brzeszcz. Choć według SRK ten oferent formalnie nie odstąpił od negocjacji, to jednak jego przedstawiciele nie podjęli rozmów mimo dwukrotnie ponawianego zaproszenia. W rozesłanej w piątek wieczorem mediom informacji przedstawiciele SRK podali, że oferta RSG nie odbiega w zasadniczej części od warunków wyartykułowanych 4 sierpnia przez Tauron. - Na obecnym etapie, a negocjacje zmierzają już do końca, trudno uznać złożoną ofertę za respektującą interes Skarbu Państwa. Mimo tego, reprezentując interesy właściciela, a jednocześnie dbając o los pracowników kopalni i ich rodzin, zapraszamy przedstawicieli RSG do kontynuowania negocjacji w poniedziałek - oświadczyła SRK.

Restrukturyzacja

Kopalnia Brzeszcze to jeden z dawnych zakładów Kompanii Węglowej - wydzielony z niej i przejęty przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. W taki sposób zrealizowano jeden z punktów styczniowego porozumienia pomiędzy rządem a związkami zawodowymi, zakładającego m.in. przekazanie do SRK najbardziej obciążających KW kopalń (celem ich restrukturyzacji) oraz sprzedaż pozostałych do nowej spółki, tzw. Nowej Kompanii Węglowej (NKW).

W maju Tauron podpisał list intencyjny ws. ewentualnego nabycia części aktywów kopalni Brzeszcze, w sierpniu określił jednak warunki brzegowe - jednym z nich było ogłoszenie przetargu. Zarząd Tauronu zaznaczył również m.in., że przed ostatecznym kupnem aktywów SRK powinna przeprowadzić ich restrukturyzację. Tauron podkreślał też, że nabycie części aktywów nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej spółki Tauron Polska Energia. We wtorek związki z kopalni Brzeszcze podały, że nie przystąpią do negocjacji z potencjalnym nabywcą kopalni do czasu rozstrzygnięcia przetargu na kupno zakładu. SRK sygnalizowała, że tego dnia miało odbyć się spotkanie informacyjne – z udziałem związków – na temat bieżącego stanu negocjacji. Zgodnie z jednym z załączników styczniowego porozumienia rządu ze związkami zawodowymi zarząd SRK zobowiązał się, że w przypadku, gdyby nie doszło sprzedaży kopalni Brzeszcze potencjalnemu inwestorowi, zakład zostanie przeniesiony do tzw. Nowej KW.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP