Oświadczenie o niewypłacalności biura Neckermann Polska. "Zawieszamy wszelką działalność"

Z kraju

tvn24Neckermann złożył oświadczenie o niewypłacalności

W najbliższych dniach zarząd Neckermann Polska złoży do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości - poinformował w oświadczeniu prezes firmy Maciej Nykiel. Jak podał urząd marszałkowski województwa mazowieckiego, biuro złożyło w środę rano w urzędzie oświadczenie o niewypłacalności. Z informacji przekazanych przez firmę, poza granicami kraju przebywa obecnie około 3,6 tysiąca turystów.

"Z ogromną przykrością informuję, że w dniu dzisiejszym działając w zgodnie z przepisami polskiego prawa, a w szczególności z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w związku z niewypłacalnością Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. ("Spółka”, "Neckermann Polska") złożyłem stosowny wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B w celu pokrycia roszczeń klientów Neckermann Polska oraz w celu sprowadzenia do kraju wszystkich klientów Neckermann Polska pozostających obecnie za granicą" - poinformował w oświadczeniu prezes firmy Maciej Nykiel.

Jak dodał, w najbliższych dniach zarząd spółki złoży do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości Neckermann Polska. "Działanie to jest podyktowane koniecznością wynikającą z przepisów art 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe" - wytłumaczył. Podkreślił, że w związku z zaistniałą sytuacją biuro zawiesiło w środę wszelką działalność operacyjną związaną ze sprzedażą w Polsce produktów turystycznych.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE NECKERMANN POLSKA

"25 września, w godzinach porannych biuro podróży Neckermann Polska złożyło w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego oświadczenie o niewypłacalności. Aby móc udzielić najszybszej pomocy turystom, marszałek uruchamia gwarancję ubezpieczeniową. Jak wynika z informacji przekazanych przez biuro, obecnie poza granicami kraju przebywa ok. 3600 turystów" - potwierdziła Marta Milewska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

"W związku ze spodziewaną upadłością Neckermann Polska, konsulowie RP w krajach, w których przebywają polscy turyści, otrzymali stosowne instrukcje, monitorują sytuację i są gotowi do udzielenia niezbędnej pomocy konsularnej" - podało na Twitterze MSZ.

Odwołane wyloty

We wtorek Neckermann Polska wydało oświadczenie, że firma odwołuje wtorkowe wyloty na Zakynthos i Majorkę, środowe wyloty do wszystkich turystycznych miejsc oraz że na 48 godzin wstrzymało możliwość nowych rezerwacji na dowolny sezon wakacyjny. Podali, że procedury te zostały wdrożone, by chronić klientów przed ryzykiem utrudnień w korzystaniu z usługi turystycznej. Oświadczenie zostało wydane w związku z sytuacją wywołaną przez ogłoszenie przez firmę turystyczną Thomas Cook upadłości.

"Komplikacji uległa sytuacja w niektórych hotelach, na lotniskach, firmach transportowych i miejscowościach wakacyjnych, spowodowana koniecznością repatriacji przez brytyjskie władze do Wielkiej Brytanii kilkuset tysięcy turystów z powodu upadku brytyjskiej firmy Thomas Cook PLC" - informowało biuro Neckermann Polska. Dodało, że sytuacja ta ma wpływ na całą branżę turystyczną na świecie, w tym także na klientów Neckermann Polska.

Upadek giganta

Najstarsza na świecie firma turystyczna Thomas Cook ogłosiła w poniedziałek upadłość wszystkich spółek wchodzących w skład grupy, w tym linii lotniczych Thomas Cook Airlines, pozostawiając bez pomocy setki tysięcy klientów na całym świecie. Ocenia się, że w poniedziałek na wycieczkach i pobytach wypoczynkowych wykupionych u Thomasa Cooka przebywało ponad 600 tys. osób na całym świecie.

Przyczyną upadłości firmy jest jej olbrzymie zadłużenie. W ub. piątek Thomas Cook poinformował, że w trybie pilnym ubiega się u kredytodawców i udziałowców o doraźną pomoc w wysokości 200 mln funtów (250 mln dolarów), aby uniknąć bankructwa. Do grupy należały liczne hotele i kompleksy wypoczynkowe na całym świecie oraz cztery linie lotnicze. Zatrudniały one 21 tys. pracowników w 16 krajach, w tym 9 tys. w Wielkiej Brytanii. Ludzie ci zasilą szeregi bezrobotnych, bowiem linie zawiesiły działalność. Problemy firmy, założonej w 1841 roku, zaczęły narastać w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Złożyło się na to kilka czynników: wyjątkowo upalne lato 2018 r., które zmniejszyło liczbę rezerwacji last minute, niepokoje polityczne w kilku krajach będących popularnymi celami wyjazdów, niepewność związana z brexitem, ale także rosnąca konkurencja ze strony biur podróży działających w Internecie i tanich przewoźników lotniczych. Do tego doszedł zmieniający się rynek turystyczny - coraz więcej osób samodzielnie organizuje wyjazdy, nie korzystając z biur podróży.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, każdy organizator i przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych musi ustanowić finansowe zabezpieczenie swojej działalności gospodarczej. Gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza interesy klientów przedsiębiorcy turystycznego w sytuacji ogłoszenia przez niego niewypłacalności.

Gwarant zapewnia m.in. zapłatę kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub powrotu klientów do kraju, zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.

Nykiel zaznaczył, że wszyscy klienci Neckermann Polska są objęci ochroną, wynikającą z udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych oraz z przepisów o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. "Organem do którego należy się zwrócić w przypadku, gdy podróżny w momencie niewypłacalności znajduje się poza granicami kraju jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, który w zależności od sytuacji może pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu"- poinformował. Kontakt: Departament Kultury, Promocji i Turystki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3 03‐472 Warszawa, tel. +48 22 597 9540, +48 22 597 9543, +48 22 597 95 45, +48 22 597 95 41, adres e‐mail: dkpit@mazovia.pl Wszyscy klienci biura mogą zgłaszać się do WP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) w celu zaspokojenia swoich roszczeń. Dane kontaktowe: - dla osób przebywających poza granicami kraju została uruchomiona 24 godzinna infolinia: +48 22 522 29 00 - dla osób, które miały wylecieć i dokonały pełnej płatności lub przedpłaty za wyjazd: została uruchomiona infolinia do zgłaszania roszczeń działającą w godzinach 8:00‐16:00: +48 22 563 11 00 adres mailowy: nm.odwolanie@allianz.com WP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) poinformował w komunikacie, że gwarancja opiewa na kwotę 25 mln zł. Jako ubezpieczyciel deklarujemy pełną współpracę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz z podległymi mu urzędnikami. Wywiążemy się ze wszystkich zobowiązań wynikających z udzielonej przez nas gwarancji ubezpieczeniowej - dodano.

Autor: tol//dap / Źródło: PAP, tvn24bis.pl