Raport o sytuacji polskich rodzin. Rośnie znaczenie wypłat społecznych

Z kraju

ShutterstockPrzy rekordowo wysokich odczytach wskaźników koniunktury konsumenckiej, są dostrzegalne przejawy ich stopniowego wyhamowania

Dochody gospodarstw domowych wzrosły w III kwartale 2016 r. o 5,9 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem 2015 r. - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. Na wzrost ten wpłynęły w dużej mierze wypłaty świadczeń społecznych, głównie z programu Rodzina 500 plus.

"Wzrost realnych dochodów opierał się w dużej mierze na wysokiej dynamice świadczeń społecznych, w której dominującą rolę odgrywały wypłaty w ramach programu Rodzina 500 Plus. Odpowiadają one za 3,2 pp. wzrostu dochodów. Jednocześnie obniżyła się dynamika dochodów z pracy najemnej oraz rentowności indywidualnej działalności gospodarczej" - napisali analitycy NBP w opublikowanym we wtorek raporcie.

Wypłaty w ramach programu Rodzina 500 plus w III kwartale 2016 roku wyniosły 6,4 mld zł.

Sytuacja rodzin

NBP podał, że przy rekordowo wysokich odczytach wskaźników koniunktury konsumenckiej, są dostrzegalne przejawy ich stopniowego wyhamowania.

"Nadal najwięcej optymizmu jeśli chodzi o perspektywy konsumpcji, wykazują gospodarstwa domowe otrzymujące świadczenia w ramach programu Rodzina 500 Plus. Pozostałe typy gospodarstw domowych charakteryzuje mniejszy optymizm co do bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej, zarówno co do poziomu, jak i co do tendencji" - poinformował bank w raporcie.

Z raportu banku wynika, że wzrost dochodów gospodarstw domowych spowolnił. W III kwartale 2016 r. dochody te wzrosły o 3,3 proc. w porównaniu z III kwartałem 2015 roku. Rosły one o 0,8 pkt. proc. wolniej niż w II kwartale 2016 r.

Lokaty finansowe i kredyty

Z raportu wynika, że zasoby finansowe gospodarstw domowych na koniec III kwartału 2016 r. wyniosły 1 bln 825,3 mld zł. To o 5,5 proc. więcej niż w tym samym okresie 2015 r. Najwięcej pieniędzy lokowano w formie gotówki i depozytów krótkoterminowych.

W III kwartale ub.r. zadłużenie gospodarstw domowych wyniosło 685,7 mld zł, przekraczając o 4,3 proc. poziom długu sprzed roku.

Historycznie we wzroście zadłużenia gospodarstw domowych dominowały kredyty na nieruchomości. Jednak - jak wynika z informacji - od 2010 roku rosną transakcje w formie kredytów konsumpcyjnych, a ustabilizowały się transakcje w formie kredytów mieszkaniowych.

"Od połowy 2015 roku w strukturze transakcji największy udział mają kredyty konsumpcyjne" - podał NBP. Specjaliści wskazują też na systematyczny wzrost zainteresowania Polaków kredytami o dłuższym terminie spłaty.

Oszczędności Polaków

NBP zwraca uwagę na to, że oszczędności Polaków są na niskim poziomie. Zatem głównym źródłem finansowania inwestycji w Polsce pozostają oszczędności przedsiębiorstw. Polacy oszczędzają przede wszystkim z obawy "o pogorszenie sytuacji własnej lub gospodarczej kraju" aniżeli z chęci podjęcia inwestycji.

Coraz większe wydatki na towary i usługi spowodowały nieznaczny spadek oszczędności, o 2 proc. w III kwartale 2016 r. W poprzednim kwartale ub.r. było to 3,1 proc., a średnia za ostatnie 10 lat wynosiła 2,4 proc.

"Nie jest jasne, jak środki z programu Rodzina 500 plus przełożą się na decyzje o oszczędnościach gospodarstw domowych. Choć zwiększenie dochodów gospodarstw domowych z dwójką lub większą liczbą dzieci na skutek programu umożliwia tym gospodarstwom zwiększenie oszczędności buforowych, dane o spożyciu prywatnym sugerują, że przynajmniej część tych dodatkowych środków w budżetach gospodarstw domowych przeznaczana jest na bieżącą konsumpcję, w tym konsumpcję dóbr trwałych" - czytamy w raporcie.

"To nie jałmużna". Prezydent chwali 500 plus:

"To nie jałmużna". Prezydent chwali 500 plustvn24

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock