Nowy spis powszechny. Prezydent podpisał ustawę

Z kraju

ShutterstockPrezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o spisie powszechnym w 2021 roku

Narodowy spis powszechny ma się odbyć od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku - wynika z ustawy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników tego spisu.

Organizację spisu powierzono prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

Przez internet

Pierwszy spis próbny – mający sprawdzić rozwiązania metodologiczne, organizacyjne i techniczne – ma być przeprowadzony w dwóch gminach między 1 a 31 października 2019 r. Drugi zaplanowano od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16 gminach.

Jak poinformowano na stronie Kancelarii Prezydenta, dane od respondentów "przekazywane będą w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego albo w formie bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego".

"Ustawa nakłada na osoby fizyczne obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. Osobom fizycznym nieposiadającym technicznych możliwości umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem" - zaznaczono.

Tajemnica statystyczna

W ustawie wskazano, że zebrane dane będą objęte bezwzględną tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

"Osoby wykonujące prace spisowe będą obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i będą mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tej tajemnicy oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w ustawie" - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Dodano, że dane osobowe uzyskane podczas prac spisowych będą dostępne tylko i wyłącznie dla określonego kręgu osób, w związku z wykonywaniem przez nie prac spisowych.

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu wyniosą 386 mln zł i zostaną pokryte z budżetu państwa.

Raz na 10 lat

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin wraz z informacją o warunkach mieszkaniowych, a także o liczbie i stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.

Na podstawie przepisów Unii Europejskiej państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzania narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań raz na 10 lat. Celem ustawy – jak przekazano – jest stworzenie podstawy prawnej do przygotowania, zorganizowania oraz przeprowadzenia takiego spisu w 2021 r.

Spis obejmie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock