Byli ministrowie, naukowcy, polityczni rywale. To oni będą doradzać Dudzie

Z kraju

Fakty TVN16.10.2015 | Prezydent powołał Radę Rozwoju Narodowego. Zasiadający w niej eksperci mają przygotować plan naprawy RP

Prezydent Andrzej Duda powołał w piątek Narodową Radę Rozwoju. Gremium konsultacyjno-doradcze prezydenta roi się od ciekawych nazwisk. Wśród nich znajdują się m.in. Adam Jarubas, Marek Balicki czy prof. Witold Modzelewski.

1. Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Profesor nauk ekonomicznych i pracownica naukowa Szkoły Głównej Handlowej. Stoi na czele Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz przewodniczy Komitetowi Gospodarczemu Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki. Tytuł profesora otrzymała w 2012 roku, a na swoim koncie ma około 200 publikacji.

W Radzie Rozwoju Narodowego wchodzi w skład sekcji: Gospodarka, praca, przedsiębiorczość. Także w 2010 roku prezydent RP Lech Kaczyński powołał ją na członkinię Narodowej Rady Rozwoju.

2. Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Prawnik, profesor nauk prawnych oraz nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego specjalnością jest problematyka podatkowa. W latach 1992-1996 był wiceministrem finansów.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1991 roku, a następnie został profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Warszawskim. Prof. Modzelewski jest autorem około tysiąca publikacji na tematy podatkowe.

W Radzie Rozwoju Narodowego powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę jest członkiem sekcji: Gospodarka, praca, przedsiębiorczość. Podobnie jak w przypadku prof. Mączyńskiej-Ziemackiej, był także członkiem Narodowej Rady Rozwoju za prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

3. Dr Marek Chrzanowski

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej. Redaktor prowadzący półrocznik "Polityka Gospodarcza", a także członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Autor licznych publikacji i projektów naukowych poświęconych polityce gospodarczej i finansom publicznym.

W Radzie Rozwoju Narodowego powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę jest koordynatorem sekcji: Gospodarka, praca, przedsiębiorczość.

4. Roman Kluska

Przedsiębiorca, stworzył jedną z największych firm komputerowych w Europie - Optimus. Jest też współtwórcą portalu internetowego Onet. O prezesie Optimusa stało się głośno zwłaszcza w 2002 r., gdy został aresztowany pod zarzutem wyłudzenia przez Optimus 30 mln zł podatku VAT. Urzędnicy nie mieli jednak żadnych dowodów. Sprawa pokazała opinii publicznej nieprawidłowości w działaniu polskiej administracji publicznej, w szczególności resortów finansów, sprawiedliwości i obrony. Według Kluski – i zgodnie z późniejszymi wyrokami NSA – działania podejmowane wobec Kluski nie miały podstaw prawnych. W 2003 r. NSA uchylił wszystkie decyzje urzędników, przyznając przedsiębiorcy 5 tys. zł odszkodowania.

W 2003 roku został laureatem Nagrody Kisiela za „walkę z bezprawiem aparatu państwowego”.

Od marca 2007 roku Kluska był doradcą ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego do spraw gospodarczych. W 2014 roku z majątkiem na poziomie 340 milionów złotych został sklasyfikowany na 85. miejscu na liście najbogatszych Polaków według tygodnika "Wprost".

W Radzie Rozwoju Narodowego wchodzi w skład sekcji: Gospodarka, praca, przedsiębiorczość.

5. Marek Balicki

były minister zdrowia w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Poseł na Sejm I, II oraz VI kadencji, sprawował także mandat senatorski. Pełnił także funkcję wiceministra zdrowia w rządzie Hanny Suchockiej.

W 2003 roku w II turze przegrał rywalizację z Lechem Kaczyńskim o urząd prezydenta Warszawy.

Jest specjalistą w dziedzinie anestezjologii oraz psychiatrii. W przeszłości był dyrektorem m.in. Szpitala Wolskiego w Warszawie.

W Radzie Rozwoju Narodowego powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę jest członkiem sekcji Ochrona zdrowia.

6. Dr hab. Marek Rymsza

doktor habilitowany socjologii. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej ze szczególnym naciskiem na aktywizujące metody wsparcia, problematykę organizacji pozarządowych, trzeciego sektora oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Jest pracownikiem naukowym Zakładu Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

W Radzie Rozwoju Narodowego jest koordynatorem sekcji: Edukacja, młode pokolenie, sport.

7. Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel

Biolog i neurofizjolog. Absolwent kierunku zootechnika w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz doktor biologii stosowanej Uniwersytetu w Cambridge.

Prof. Świergiel jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, a także pracownikiem m.in. Uniwersytetu w Lyonie, University of Wisconsin-Madison czy Uniwersytetu Stanowego Luizjany. Jest także pracownikiem naukowym Collegium Civitas.

W Radzie Rozwoju Narodowego powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę jest koordynatorem sekcji Nauka i innowacje.

8. Adam Jarubas

Kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich w 2015 roku, samorządowiec. Od 2006 roku marszałek województwa świętokrzyskiego. Jest także wiceprezesem PSL.

Z wykształcenia jest historykiem, ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w warunkach Unii Europejskiej.

W Radzie Rozwoju Narodowego powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę jest członkiem sekcji Samorząd, polityka spójności.

9. Grzegorz Wiśniewski

Założyciel oraz prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, jednego z pierwszych polskich niepublicznych centrów badawczych i pierwszego think tanku w obszarze energetyki odnawialnej.

Do tej pory pełnił różne funkcje w organach doradczych. Był przewodniczącym zespołu ekspertów Ministra Środowiska ds. odnawialnych źródeł energii, członkiem i przewodniczącym zespołu doradców Komisji Europejskiej ds. energetyki zrównoważonej środowisko ManagEnergy Reflection Group.

Został dwukrotnie wyróżniony odznaką Ministra Środowiska "Zasłużony dla ochrony środowiska". W 2015 roku Wiśniewskiemu przyznano tytuł "Człowieka Roku Polskiej Ekologii".

W Radzie Rozwoju Narodowego jest członkiem sekcji Wieś, rolnictwo.

10. Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska

Socjolożka i etnograf, a także była przewodnicząca Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

W 1993 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Pracuje w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Była w honorowym komitecie poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2005 roku. W 2014 roku została członkinią Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. We wrześniu br. została doradczynią prezydenta Andrzeja Dudy.

W powołanej przez niego Radzie Rozwoju Narodowego jest koordynatorką sekcji Wieś, rolnictwo.

Skład Rady Rozwoju

W skład gremium konsultacyjno-doradczego prezydenta weszło 87 ekspertów z różnych dziedzin:

Gospodarka, praca, przedsiębiorczość: dr Marek Chrzanowski, prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, dr hab. Ryszard Bugaj, prof. dr hab. inż. Janusz Filipiak, Roman Kluska, prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, Kazimierz Kujda, dr hab. Eryk Łon, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, prof. dr hab. Witold Modzelewski, Wiesław Nowak, prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Andrzej Sadowski.

Ochrona zdrowia: dr Leszek Borkowski, Marek Balicki, prof. dr hab. Piotr S. Czauderna, dr Maciej Dercz, prof. dr hab. Ewa B. Marcinowska-Suchowierska, Maria Ochman, dr hab. Piotr Przybyłowski, prof. dr hab. Piotr Radziszewski.

Wieś, rolnictwo: dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, dr Jan Fałkowski, prof. dr hab. Wojciech Józwiak, prof. dr hab. Walenty Poczta, Grzegorz Wiśniewski, Jerzy Zająkała.

Samorząd, polityka spójności: dr Jerzy Kwieciński, dr Czesław Bielecki, Janusz Bodziacki, Piotr Całbecki, Adam Jarubas, Wojciech Lubawski, Lucjusz Nadbereżny, Władysław Ortyl, Marcin Witko.

Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna: prof. dr hab. Andrzej Nowak – koordynator sekcji, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, dr hab. Dariusz Gawin, dr hab. Filip Musiał, Bronisław Wildstein.

Bezpieczeństwo, obronność: dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. dr hab. Antoni Kamiński, Filip Seredyński, Tomasz Szatkowski.

Polityka zagraniczna: prof. dr hab. Andrzej Przyłębski, Piotr Buras, Jerzy Chmielewski, Rafał Dzięciołowski, Piotr Kozakiewicz, dr Jakub Kumoch, dr hab. Mariusz Muszyński.

Nauka, innowacje: prof. dr hab. inż. Artur Świergiel, prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, prof. dr hab. Stanisław M. Karpiński, dr Jerzy Milewski, dr hab. Tadeusz Pietrucha, Maciej Sadowski.

Edukacja, młode pokolenie, sport: dr hab. Andrzej Waśko, Jolanta Dobrzyńska, dr Krzysztof Mazur, prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, Wojciech Starzyński, Liliana Zientecka.

Polityka społeczna, rodzina: dr hab. Marek Rymsza, dr hab. Grażyna Ancyparowicz, dr hab. Łukasz Hardt, ks. Stanisław Jurczuk, dr hab. Ewa B. Leś.

10 sekcji tematycznychSesje plenarne mają się odbywać co dwa, trzy miesiące, a bieżące prace mają skupiać się w 10 sekcjach tematycznych: gospodarka, praca, przedsiębiorczość; wieś i rolnictwo; ochrona zdrowia; samorząd, polityka spójności; polityka społeczna, rodzina; kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna; edukacja, młode pokolenie, sport; nauka i innowacje; bezpieczeństwo i obronność; polityka zagraniczna. NRR ma przygotowywać opinie, ekspertyzy, opracowywać założenia i projekty inicjatyw legislacyjnych prezydenta. Rada ma być także ośrodkiem formułowania myśli strategicznych; tworzyć rozwiązania perspektywiczne.

Autor: mb//km / Źródło: tvn24bis.pl