Z kraju

Duże zmiany dla pracowników w 2019 roku

Z kraju

Paweł Borys o PPK
Paweł Borys o PPK
wideo 2/6

Nowy sposób oszczędzania na emeryturę, wyższa płaca minimalna i ułatwienia w rozliczaniu z fiskusem - to najważniejsze zmiany dla pracowników, które wejdą w życie.

1. PPK - nawet 3,3 mln osób na początek

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system gromadzenia oszczędności, do którego pracownicy będą jednak zapisani z automatu (mogą zrezygnować). Środki będą pochodzić zarówno z wpłat pracodawcy, jak i pracownika.

Składa podstawowa pracodawcy wyniesie 1,5 procent wynagrodzenia brutto, dobrowolna do 2,5 procent. Z kolei pracownik będzie płacił składkę podstawową 2 procent i dobrowolną do 2 procent.

Łączna minimalna składka będzie wynosiła więc 3,5 procent, a maksymalna 8 procent. Wyjątek dotyczy osób zarabiających nie więcej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, które będą mogły uiszczać mniej niż 2 proc. (ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia).

Dodatkowo państwo będzie płacić składkę powitalną związaną z przystąpieniem do programu w wysokości 250 zł i dopłatę roczną 240 zł.

Należy pamiętać, że wpłata na PPK z części pracowniczej będzie odejmowana od naszej pensji netto, czyli tego, co otrzymujemy "na rękę".

PPK będą wprowadzane na raty. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 roku. Na tym etapie obejmie to, według rządowych szacunków, nawet 3,3 mln pracowników.

Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zaczną stosować przepisy o PPK 1 stycznia 2020 roku, a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 roku. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 roku. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

2. Fiskus wypełni PIT

Zgodnie z uchwaloną pod koniec 2018 roku nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Krajowa Administracja Skarbowa będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.

Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 można nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Można je też zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie ma KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Ostania ewentualność to odrzucić przygotowane przez KAS zeznanie i rozliczyć się samodzielnie.

3. Płaca minimalna

We wrześniu rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku. Będzie ono wynosić 2250 złotych (ok. 1633 netto), obecnie to 2100 zł (1530 zł netto). Minimalna stawka godzinowa została ustalona na poziomie 14,70 złotych (w 2018 r. to 13,70 zł).

"Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników)" - przekonywał rząd, uzasadniając podwyżkę najniższej krajowej.

Płaca minimalna w PolsceGUS

4. Wypłata pensji

W styczniu nastąpi także zmiana w Kodeksie pracy dotycząca wypłaty pensji. Obecnie wypłacenie wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk pracownika (np. na rachunek bankowy) jest dopuszczalne wyjątkowo, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Od początku przyszłego roku ten przepis ulegnie jednak zmianie. Obowiązującą zasadą będzie dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wyjątkiem natomiast ma być wypłata w gotówce.

Pracodawcy do 21 stycznia 2019 roku będą musieli poinformować pracowników, którzy do tej pory otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie.

Nowe zasady nie obwiązują wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych na przykład umowy-zlecenia.

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości