Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce

Z kraju

tvn24Jak się żyje w gminie Kleszczów?

Z kwotą wpływów podatkowych na poziomie niemal 32 tysięcy złotych na jednego mieszkańca, Kleszczów w województwie łódzkim jest najbogatszą gminą w Polsce - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Na drugim biegunie znalazła się gmina Potok Górny (województwo lubelskie), w której wpływy z podatków na osobę wyniosły 406 złotych.

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2019 rok (tzw. wskaźnik G). Podstawę tych prognoz, służących do obliczenia tzw. janosikowego, stanowią dane o dochodach podatkowych z ubiegłego roku.

W zestawieniu uwzględniane są m.in. dochody z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej) i podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także udziały we wpływach z CIT i PIT.

Węgiel zasila budżet

Rekordzistą pod względem dochodów jest gmina wiejska Kleszczów, w której na jednego mieszkańca przypada 31 910,49 złotych. Jest to efekt wysokich wpływów z podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej.

Na terenie gminy zlokalizowane są bowiem Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz największa w Polsce i Europie elektrownia opalana węglem brunatnym - Elektrownia Bełchatów.

Na drugim miejscu wśród najzamożniejszych gmin uplasowała się Rząśnia (woj. łódzkie). Wpływy z podatków dały jednostce 8 474,42 złotych per capita. W pierwszej trójce znalazła się ponadto gmina Kobierzyce (woj. dolnośląskie) z dochodem w wysokości 6 427,88 złotych na jednego mieszkańca.

Kolejne miejsca na liście najbogatszych gmin zajęły: Polkowice w województwie dolnośląskim (6 346,13 złotych), Jerzmanowa w województwie dolnośląskim (6 328,35 złotych) i Mielnik w województwie podlaskim (6 051,09 złotych).

Najbiedniejsze

Najbiedniejszą gminą okazał się Potok Górny w woj. lubelskim, gdzie gminną kasę zasiliło 406,76 złotych z tytułu podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To osiemdziesięciokrotnie mniej niż w gminie Kleszczów.

Wśród gmin o najniższych dochodach znalazły się ponadto: Przytuły w woj. podlaskim (436,93 złotych), Lipnica Wielka w woj. małopolskim (454,26 złotych), Rościszewo w woj. mazowieckim (469,99 złotych), Turośl w woj. podlaskim (473,87 złotych) oraz Kazanów w woj. mazowieckim (498,11 złotych).

Otrzymanie subwencji lub ewentualna wpłata do budżetu państwa, czyli janosikowe, jest wynikiem różnicy wpływów podatkowych na jednego mieszkańca w danej jednostce oraz średniej dla kraju, która wynosi 1790,33 złotych. Z 341 gmin, które były poniżej połowy tej średniej, 83 leży w woj. lubelskim, 53 w podkarpackim, 51 w woj. mazowieckim, a 48 w woj. małopolskim.

Wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT stanowią jedynie część dochodów gmin. Ponadto zaliczają się do nich dochody ze sprzedaży majątku, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.

Po uwzględnieniu tych składników dysproporcje w dochodach gmin zmniejszają się; różnica między najbogatszą i najbiedniejszą gminą spada z ok. 80-krotności do ok. 17-krotności.

Autor: ah//dap / Źródło: PAP