Z kraju

Gigantyczna nadwyżka w handlu zagranicznym. Niemcy naszym kluczowym partnerem

Z kraju

Gerhard Anzinger/wikipedia.orgW styczniu br. Polska miała 742,8 mln euro nadwyżki w handlu zagranicznym, wobec deficytu w wysokości 89,4 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku

W styczniu br. Polska miała 742,8 mln euro nadwyżki w handlu zagranicznym, wobec deficytu w wysokości 89,4 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformował w piątek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z komunikatem GUS wartość eksportu w styczniu wyniosła 13 mld 403,6 mln euro, a importu 12 mld 660,8 mln euro, co oznacza wzrost o 0,6 proc. w eksporcie i spadek o 5,7 proc. w imporcie.

Gdzie najwięcej?

Największe rynki eksportowe Polski to Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Holandia, Włochy, Rosja, Węgry, Hiszpania, Szwecja. Najwięcej importowaliśmy z Niemiec, Chin, Rosji, Włoch, Francji, Czech, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Belgii.

Ujemne salda odnotowano w handlu z krajami rozwijającymi się (minus 2 mld 349,3 mln euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 568,4 mln euro. Nadwyżkę Polska uzyskała w obrotach z krajami rozwiniętymi (3 mld 660,5 mln euro), w tym z krajami UE dodatnie saldo osiągnęło poziom 3 mld 685,5 mln euro. Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,3 proc. (w tym UE 80,6 proc.), a w imporcie 62,5 proc. (w tym UE 56,2 proc.), wobec odpowiednio 85,7 proc. (w tym UE 78,3 proc.) i 63 proc. (w tym UE 57,1 proc.) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Gorsza pozycja Rosji

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. o 1,7 pkt proc. i wyniósł 28,2 proc., a w imporcie zwiększył się o 1,2 pkt. proc i stanowił 22,1 proc. Dodatnie saldo w handlu z Niemcami wyniosło 982,6 mln euro wobec 729 mln euro w styczniu 2014 r.

- Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem 2014 r. o 0,8 pkt proc. i wyniósł 3 proc., w imporcie był niższy o 5,5 pkt. proc. i stanowił 8,5 proc. - napisano w komunikacie. Ujemne saldo w handlu z Rosją wyniosło 669,4 mln euro wobec 1 mld 367,6 mln euro przed rokiem.

- W styczniu br. Ukraina zajmowała osiemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste trzecie – w imporcie (w analogicznym okresie ub.r. odpowiednio piętnaste i dwudzieste pierwsze miejsce). Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem 2014 r. o 0,4 pkt. proc. i wyniósł 1,3 proc., natomiast w imporcie był niższy o 0,3 pkt proc. i stanowił 0,8 proc. - podał urząd statystyczny.

Dodatnie saldo w handlu z Ukrainą wyniosło 73,6 mln euro wobec 91,9 mln euro w styczniu 2014 r. - W styczniu 2015 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, na Węgry, do Holandii, Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji, a importu – z Chin, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Szwecją i Rosją, a importu – z Rosją, Włochami, Holandią, Francją, Czechami, Belgią i Wielką Brytanią - poinformował GUS.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Gerhard Anzinger/wikipedia.org