Jednolita danina upadła, ale będą zmiany w ochronie zdrowia

TVN24 Biznes

MZ: rezygnacja z tzw. jednolitego podatku nie zaburza prac nad zmianami w ochronie zdrowia

Wycofanie się przez rząd z wprowadzenia jednolitej daniny nie zaburza dalszych prac nad zmianami w ochronie zdrowia - zapewniło w środę Ministerstwo Zdrowia. Od 1 stycznia 2018 r. NFZ ma być zlikwidowany, planowane jest odstąpienie od finansowania pojedynczych procedur na rzecz ryczałtu obejmującego całość opieki.

Jednolity podatek miał oznaczać, że nie będzie już rozliczania podatku PIT, znikną też składki na ZUS i NFZ. Zamiast tego każdy Polak miał płacić jednolitą daninę.

Reforma służby zdrowia

"Propozycja zmian dotycząca przejścia do systemu zabezpieczenia zdrowotnego była przygotowywana w kilku wersjach, również z uwzględnieniem jednolitej daniny. Wycofanie się przez rząd z wprowadzenia jednolitej daniny nie zaburza dalszych prac nad przygotowywaniem zmian w ochronie zdrowia" - zapewnia Ministerstwo Zdrowia w piśmie przesłanym PAP. Resort zaznacza, że głównym celem reformy zapowiedzianej przez rząd w lipcu tego roku jest "przejście od systemu ubezpieczenia zdrowotnego do realizacji konstytucyjnej zasady, która nakłada na władze publiczne obowiązek rzeczywiście powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego i w związku z tym likwidacja instytucji płatnika, którym jest obecnie NFZ". W tym celu powstać ma Państwowy Fundusz Celowy "Zdrowie" (PFC "Zdrowie"), którego dysponentem będzie Minister Zdrowia.

Składka na ubezpieczenie

W połowie tego roku MZ informowało, że na PFC "Zdrowie" będzie trafiać część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych "na poziomie mniej więcej odpowiadającym dzisiejszej składce na ubezpieczenie zdrowotne". Ma on być także zasilany stopniowo wzrastającą dotacją z budżetu państwa, która ma uzupełnić wielkość środków do docelowego poziomu 6 proc. PKB w 2025 r. Od 1 stycznia 2018 r. NFZ ma być zlikwidowany, a wojewódzkie oddziały Funduszu mają być przekształcone w Wojewódzkie Urzędy Zdrowia. Do ich zadań będzie należało m.in. finansowanie służby zdrowia na poziomie wojewódzkim, kontraktowanie części świadczeń oraz nadzorowanie działania placówek zdrowotnych. Pod koniec września ministerstwo przekazało do konsultacji publicznych projekt zakładający utworzenie systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. Zgodnie z propozycją resortu placówki zakwalifikowane do PSZ będą miały gwarantowaną umowę z NFZ. Planowane jest odstąpienie od finansowania pojedynczych procedur na rzecz ryczałtu obejmującego całość opieki (nie zmienią się zasady kontraktowania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz rehabilitacji). Zmiany przygotowane przez MZ obejmą też m.in. podstawową opiekę zdrowotną (POZ). Do konsultacji trafił już projekt, zgodnie z którym opiekę nad pacjentem będzie sprawował zespół składający się z lekarza, pielęgniarki i położnej. Resort zapowiadał, że pilotaż nowej POZ ma być wprowadzany w połowie przyszłego roku.

Polska służba zdrowia doceniona za granicą. Czy naprawdę jest tak dobrze?:

Autor: MS / Źródło: PAP