Brakuje pół miliona wniosków o 500 plus

Z kraju

Wiceminister Bartosz Marczuk o wnioskach o 500 plustvn24
wideo 2/4

W sierpniu złożono 2,1 mln wniosków o świadczenie z programu 500 plus - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie świadczenie trafia do ponad 2,6 mln rodzin.

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie 500 plus na nowy okres. Wydane wcześniej decyzje obowiązują do końca września, jednak aby nie było przerwy w wypłacie świadczeń, wniosek należało złożyć do końca sierpnia. Wnioski wciąż można składać, ale trzeba się liczyć z tym, że wypłata może nastąpić później niż w październiku - świadczenie będzie wówczas wypłacone z wyrównaniem.

Wniosek o 500 plus

Jak poinformowało w piątek MRPiPS, w sierpniu złożono 2 mln 104 tys. 406 wniosków o świadczenie na nowy okres, w tym 580 tys. wniosków online.

"Oznacza to, że 80,4 proc. uprawnionych rodzin złożyło wniosek na nowy okres świadczeniowy" - podał resort. MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku we wrześniu oznacza, że świadczenie będzie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik; wniosek złożony w październiku to wypłata do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. Jeżeli we wniosku będą błędy, to gmina wezwie do poprawienia go, na co jest 14 dni. Jeśli wniosek będzie niekompletny, trzeba będzie go uzupełnić w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznaczy gmina).

Zmiany w programie

W nowym okresie świadczeniowym wyprowadzono kilka zmian dotyczących 500 plus, jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci. Aby otrzymać świadczenie, muszą oni do wniosku dołączyć pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Jeśli zaświadczenie takie nie zostanie dołączone do wniosku, urząd go przyjmie, ale wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock