Żeby dostawać 500 plus, trzeba znów złożyć wniosek. Resort przypomina

TVN24 Biznes

Morawiecki o rozszerzeniu programu 500 plustvn24 /fakt.pl
wideo 2/3

Rodziny, które nadal chcą otrzymywać pieniądze w ramach programu 500 plus muszą ponowić swój wniosek o świadczenie, przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się od 1 sierpnia 2017 roku.

500 Plus to świadczenie cykliczne, a obecny, roczny okres wypłaty dobiega końca. Nowy okres wypłaty świadczeń rozpoczyna się 1 października br. Dlatego, żeby załapać się na październikową wypłatę, należy złożyć dokumenty do końca sierpnia.

"Złożenie kompletnego wniosku na kolejny okres świadczeniowy w sierpniu 2017 r. daje gwarancję pełnej ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu, tj. od października 2017 r." - zapewniło MRPiPS w majowym komunikacie. Zaznaczając, że jeśli wniosek zostanie złożony miesiąc później, czyli we wrześniu 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi najpóźniej do 30 listopada tego roku.

Jak złożyć wniosek?

Resort przypomina o sposobach złożenia wniosku: bezpośrednio w urzędzie gminy, pocztą albo przez internet (m.in. poprzez system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz bankowość internetową). Pismo może złożyć dwójka rodziców, jeden z nich albo opiekun prawny dziecka.

We wniosku trzeba m. in. podać dane dziecka, któremu ma przysługiwać świadczenie oraz dane innych dzieci, które pozostają pod opieką wnioskodawcy oraz dołączyć zaświadczenia o dochodach.

Gdy organ, który decyduje o przyznaniu świadczenia będzie miał jakieś wątpliwości co do nich, może przeprowadzić wywiad.

CZYTAJ INSTRUKCJĘ, JAK POPRAWNIE WYPEŁNIĆ WNIOSEK

Beneficjentami 500 plus są rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Pomoc finansowa przysługuje wszystkim tym, którzy posiadają co najmniej dwoje dzieci. 500 zł co miesiąc wypłacane jest niezależnie od dochodu na drugie i każde kolejne dziecko. Z kolei rodziny, których dochód na osobę wynosi mniej niż 800 zł netto, mają prawo do uzyskania świadczenia nawet wtedy, kiedy mają tylko jedną pociechę.

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock