Od stycznia łatwiej poprowadzisz firmę. Sprawdź, co się zmieni

Z kraju

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie pierwsze uproszczenia dla firm

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie pierwsze uproszczenia z pakietu "100 zmian dla firm" przygotowanego przez resort rozwoju. Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę deregulacyjną, która wprowadza ponad 30 ułatwień dla przedsiębiorców.

Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

– To pierwsza ustawa z pakietu "100 zmian dla firm", która wchodzi w życie. Nasze szacunki wskazują, że w pierwszym pełnym roku obowiązywania nowego prawa, tylko wskutek propozycji podatkowych, w kieszeniach przedsiębiorców zostanie 230 mln zł – poinformował wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Ustawa nowelizuje 20 aktów prawnych. Jej przepisy wprowadzają ułatwienia w prowadzeniu firmy, m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy.

Interpretacja przepisów

Podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ działanie zgodne z „utrwaloną praktyką interpretacyjną” będzie podlegało ochronie.

Przy ustalaniu „utrwalonej praktyki interpretacyjnej” podatnicy będą mogli korzystać z interpretacji prawa przygotowanych dla innych przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów przygotuje i zamieści na stronie internetowej objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Zastosowanie się do nich da ochronę w razie kontroli organów podatkowych.

Kontrole skarbowe

Jeżeli kontrola skarbowa wykaże, że firma prawidłowo stosowała stawkę VAT, późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie mogła podważyć także późniejszego działania. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, tzn. tam, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe.

Jak zapewnia resort rozwoju, uczciwi przedsiębiorcy będą mieli mniej kontroli. Urząd nie będzie mógł ponownie kontrolować spraw, które już wcześniej kontrolował. Tylko jedna kontrola w jednej sprawie.

Mniejsze koszty

Firmy będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu przychodów netto w wysokości 2 mln euro rocznie. Wcześniej było to 1,2 mln euro, a próg nie był zmieniany od 2008 r. Uproszczona księgowość jest nawet pięciokrotnie tańsza - podkreśla w komunikacie Ministerstwo Rozwoju.

Firmy będą musiały utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydać regulaminy pracy i wynagradzania dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników, a nie 20 – jak to jest obecnie. Dotyczy to nie tylko blisko 50 tys. firm, które mają od 20 do 49 pracowników, ale też 650 tys. przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 19 pracowników. Będzie im łatwiej rozwijać firmę.

Drobne odstępstwa od projektu budowlanego (do 2 proc. ) będą akceptowane bez żadnych formalności, a szereg robót budowlanych nie będzie już wymagał zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (np. parterowe budynki gospodarcze i wiaty do 35 m kw.).

Pakiet ustaw

Oprócz ustawy deregulacyjnej w pakiecie "100 zmian dla firm" jest siedem projektów zmian w prawie.

- Kolejne uproszczenia są już na bardzo zaawansowanym etapie legislacyjnym – poinformował wiceminister Haładyj.

Rząd przyjął trzy ustawy procedowane pod szyldem stu zmian, tzw. pakiet wierzycielski, który ułatwi odzyskiwanie długów i zapobieganie zatorom płatniczym, pakiet zmian w postępowaniu administracyjnym, które ułatwią i przyspieszą załatwianie urzędowych formalności oraz reformę Głównego Urzędu Miar.

W trakcie konsultacji i uzgodnień jest projekt ustawy dotyczącej elektronizacji i skrócenia czasu przechowywania przez pracodawców dokumentacji pracowniczej (z 50 do 10 lat).

W najbliższych dniach wydane zostanie rozporządzenie deregulujące obowiązki szkoleniowe dla operatorów maszyn budowlanych.

W przygotowaniu są ponadto przepisy pozwalające na niezakłócone działanie jednoosobowych firm po śmierci właściciela. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wpisanych ponad 80 tys. osób, które ukończyły 65. rok życia, a miesięcznie do ewidencji trafia średnio 100 zgłoszeń o śmierci przedsiębiorcy.

Jak dodaje w komunikacie resort rozwoju, zespół ekspertów pracuje nad nowym rodzajem działalności – prostą spółką akcyjną – która będzie idealnym rozwiązaniem dla młodych, innowacyjnych firm.

Główne założenia Konstytucji dla Biznesu:

Główne założenia Konstytucji dla BiznesuTVN24 BiS

Autor: MS / Źródło: PAP