Resort pracy: od stycznia zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Z kraju

Ukraińcy wspomagają polskie firmyTVN24 BiS
wideo 2/3

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy, dotyczące zatrudniania cudzoziemców z sześciu państw. Dotyczy to między innymi Ukraińców. Regulacje uszczelnią rynek pracy sezonowej.

Do tej pory obywatele Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji nie musieli uzyskiwać pozwolenia na pracę, jeżeli pracodawca w ich imieniu złożył stosowne oświadczenie do powiatowego urzędu pracy (PUP). Bez pozwolenia obywatele tych krajów mogli pracować przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jak informuje MRPiPS, praca na tych zasadach będzie możliwa dla cudzoziemców do końca 2018 roku, pod warunkiem zarejestrowania oświadczeń do końca 2017 roku.

Nowe zezwolenia

Od stycznia PUP nie będą rejestrowały takich dokumentów. To efekt zmian wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała właśnie rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

CZYTAJ CAŁY PROJEKT USTAWY

Wraz z wejściem w życie tych przepisów pojawić się ma nowy typ zezwolenia na pracę sezonową. Ma być wydawane przez właściwego miejscowo starostę. Do tej pory zezwolenia na pracę wydawane były przez wojewodę. Decentralizacja ma przyśpieszyć procedurę.

Złożenie oświadczenia na dotychczasowych zasadach będzie możliwe, ale tylko w przypadku prac innych niż sezonowe.

Co oznacza, że pracownicy sezonowi będą musieli uzyskać pozwolenie na pracę, maksymalnie do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Jeżeli osoba korzysta z wizy pracowniczej, okres ten jest liczony od wjazdu na teren Polski, a nie faktycznego podjęcia pracy.

W stosunku do obywateli tych sześciu państw przewidziano pewne ułatwienia. Dotyczą możliwości uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat), a także możliwości powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

Wydanie zezwolenia jest płatne. Może być ono tak uchylone, jak i przedłużone. Od decyzji starosty można się odwołać.

Regulacja ma na celu wykonanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r. w sprawie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w pierwszej połowie 2017 roku do urzędów pracy wpłynęło już blisko 948 tys. oświadczeń od pracodawców, z czego 905 tys. dotyczyło obywateli Ukrainy.

Autor: ps/ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock