Może powstać resort energetyki. Prezydent podpisał nowelę ustawy

Z kraju


Zmiany, które umożliwią m.in. stworzenie Ministerstwa Energetyki, zakłada podpisana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela ustawy o działach administracji rządowej. Wprowadza ona trzy nowe działy: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa.

Główne zmiany w ustawie o działach administracji rządowej dotyczą utworzenia trzech nowych działów administracji rządowej: energii, gospodarki złożami kopalin i żeglugi śródlądowej. Służy to dostosowaniu ustawy do struktury nowego rządu, w którym ma m.in. powstać zupełnie nowe ministerstwo energetyki.

Nowe resorty

Działać będą też: osobne Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (w poprzednim rządzie obszar ten znajdował się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), resort infrastruktury i budownictwa (poprzednio obszary te funkcjonowały w ramach MiR), a także ponownie funkcjonować ma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (poprzednio administracja połączona była z cyfryzacją). Nie będzie natomiast funkcjonującego dotychczas Ministerstwa Gospodarki. Ponadto - według dotychczasowych wypowiedzi polityków PiS - w przyszłości ma zostać zniesione ministerstwo skarbu.

Podpisana przez prezydenta nowela zawiera także krytykowaną m.in. przez PO zmianę w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Zgodnie z nią, na stanowisko wojewody może zostać powołana osoba, która m.in. "daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków wojewody". Taki zapis znalazł się w nowelizacji w miejsce dotychczasowego wymogu posiadania "3-letniego stażu pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi".

Złożony przez PiS projekt nowelizacji ustawy o działach administracji został przyjęty przez Sejm w poniedziałek. Przeszedł tego dnia wszystkie trzy czytania, co krytykowali m.in. posłowie PO i Nowoczesnej.

Następnie ustawa trafiła do Senatu, który uchwalił poprawki przewidujące m.in. przekazanie resortowi energii kompetencji związanych z kształtowaniem polityki energetycznej UE. W czwartek Sejm przyjął poprawki Senatu.

Autor: gry / Źródło: PAP