Amerykańskie banki podnoszą prognozę dla Polski

Z kraju

Wiceminister finansów Leszek Skiba o wzroście PKBTVN24 BiS
wideo 2/3

Morgan Stanley podniósł swoją prognozę wzrostu produktu krajowego brutto Polski w 2017 roku do 4,1 procenta z 3,1 procenta. Z kolei Goldman Sachs prognozuje, że dynamika PKB Polski w tym roku sięgnie 4,4 procenta.

Ekonomiści Morgan Stanley podnieśli swoją prognozę dynamiki PKB Polski w 2018 roku do 3,4 proc. z 3 proc.

"Zasadniczymi filarami, wspierającymi naszą prognozę są mocne dane makroekonomiczne, zdrowy rynek pracy i prawdopodobny wzrost absorbcji funduszy europejskich" - napisano w raporcie.

Zdaniem ekspertów solidny wzrost gospodarczy i mocny rynek pracy spowodują, że inflacja bazowa będzie rosnąć.

Prognoza Morgan Stanley dla inflacji CPI w Polsce na 2018 r. zakłada dynamikę na poziomie 2,3 proc. rok do roku. W ocenie autorów raportu pierwszych podwyżek stóp procentowych można oczekiwać już w drugiej połowie 2018 roku.

Wzrost przyspieszył

Ekonomiści Goldman Sachs oceniają że w 2018 r. wzrost PKB wyniesie 3,6 proc. Dodali, że inflacja CPI w latach 2017-2018 utrzyma się na poziomie 1,8 proc. "Wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszył w pierwszej połowie 2017 r. i spodziewamy się, że tempo to utrzyma się do końca roku i w 2018 r. wspierany będzie przez cztery czynniki: łagodne warunki finansowe, procykliczną politykę fiskalną, solidny popyt zewnętrzny i zwiększony napływ funduszy unijnych. Nasza prognoza zakłada dynamikę PKB na poziomie 4,4 proc. w 2017 r. i 3,6 proc. w 2018 r." - napisano w raporcie. Na początku września eksperci z Goldman Sachs szacowali, że tempo wzrostu PKB Polski w 2017 roku wyniesie 4,3 proc., a w 2018 r. 3,5 proc.

Inflacja i płace

"Silny wzrost gospodarczy spowodował, że bezrobocie spadało, zmniejszając wolne moce produkcyjne i przyczyniając się do niedawnego wzrostu dynamiki płac. Niemniej jednak, dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje słaba, częściowo dlatego, że zewnętrzne presje cenowe są wyciszane" - napisano. "Spodziewamy się, że w 2017 i 2018 r. inflacja w Polsce będzie kształtowała się średnio na poziomie 1,8 proc. rdr, (...) znacznie poniżej celu NBP. Uważamy, że ryzyko dla naszej prognozy inflacji jest przesunięte ku wzrostowi, wynikającemu z niedawnego przyspieszenia wzrostu płac" - dodano. W raporcie z początku września zakładano, że 2017 r. inflacja wyniesie 1,7 proc., a w 2018 r. 1,6 proc. Zdaniem analityków Goldman Sachs stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian w 2018 r., pierwszej podwyżki spodziewają się w I kwartale 2019 roku.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 BiS