Kolejna duża agencja przygląda się Polsce. Są czynniki, które mogą "skłonić nas do rozważenia obniżki"

Z kraju

TVN24 BiSMoody's obserwuje Polskę. "Przyglądamy się kierunkom zmian"

- Nie zmieniliśmy swojej opinii o Polsce w kontekście politycznym. Przyglądamy się bardziej konstrukcji systemu instytucjonalnego, jego stabilności i kierunkom zmian - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes i Świat Sarah Carlson, główny analityk agencji Moody's na Polskę. Jak wskazuje, "dużym czynnikiem ryzyka w kontekście ratingu byłoby poluzowanie dyscypliny fiskalnej czy zaniechanie ograniczenia zadłużenia".

Carlos pytana o mocne strony polskiej gospodarki, podkreśla jej wysoką odporność na kryzys. - Widzieliśmy to w bardzo trudnym okresie dla światowej gospodarki, szczególnie w Europie w ostatnich latach. Fakt, że sąsiedzi i partnerzy handlowi Polski doświadczali tak dużych trudności, a Polska utrzymała dodatnie tempo wzrostu gospodarczego jest imponujący. To pokazuje jak duża jest odporność gospodarki, a to ważne dla ratingu - mówi.

Jej zdaniem, na duży plus zasługuje również dyscyplina fiskalna władz i próby ograniczenia zadłużenia.

Po stronie słabości Sarah Carlos wymienia zaś bilans handlowy. - Polska miała duży deficyt obrotów bieżących, który jednak zmniejszył się w ostatnich latach. Kolejną słabością polskiej gospodarki jest jej zależność od zagranicznych inwestycji - wskazuje.

Będzie obniżka ratingu?

Przypomnijmy, że agencja ratingowa Standard & Poor's w połowie stycznia obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu "BBB+" z "A-". Carlos była pytana, czy podobny ruch przygotowuje również Moody's.

- To co wpłynie na naszą dalszą ocenę polskiej wiarygodności kredytowej, to głównie te silne i słabe strony gospodarki, o których mówiłam wcześniej. Dbanie o wzrost finansowy, dyscyplina fiskalna, ograniczenia zadłużenia, walka z negatywnym bilansem handlowym, który jest problemem ostatnich kilku lat - tłumaczy Sarah Carlson.

Jak wskazuje, "dużym czynnikiem ryzyka w kontekście ratingu byłoby poluzowanie dyscypliny fiskalnej czy zaniechanie ograniczenia zadłużenia".

- To mogłoby negatywnie wpłynąć na nasza ocenę perspektyw polskiej gospodarki. Jeśli zobaczylibyśmy czynniki, które mogą osłabić odporność polskiej gospodarki, również mogłoby to skłonić nas do rozważenia obniżki. Podobnie jak dalsze pogorszenie bilansu handlowego. Tak naprawdę, wszystko sprowadza się więc do handlu, wydatków i bilansu handlowego - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes i Świat.

Jak przypomniała jednak obecny rating dla Polski to A2 ze stabilną perspektywą.

Polityczne ryzyko

Nie zabrakło również pytań o ostatnie zmiany w Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawę medialną.

- Jeśli mowa o kwestiach politycznych w Polsce, czy w każdym innym ocenianym przez nas kraju, to mogą one wpłynąć na ocenę na dwa sposoby: jeden to siła instytucji w danym państwie. Chodzi tu głównie o przewidywalność prowadzonej polityki. Ważna jest też prawna niezależność instytucji, która powinna być odzwierciedlona w ich realnej niezależności - tłumaczy Sarah Carlson, główny analityk agencji Moody's na Polskę.

Jak przypomina w notce badawczej opublikowanej przez Moody's w tym tygodniu, zwrócono uwagę na zmiany w regule wydatkowej, zaledwie kilka lat po jej zatwierdzeniu.

- Dla nas, w pewnym stopniu zmniejsza to przewidywalność prowadzonej polityki. Kolejną kwestią jest to, czy zmiany w prawie i w instytucjach mogą wpłynąć na nastroje konsumentów i inwestorów, i czy w ten sposób przełożą się na wzrost gospodarczy - mówi jednocześnie dodając, że ryzyko polityczne rozpatrywane jest w kategoriach ryzyk jednorazowych.

- Nie zmieniliśmy swojej opinii o Polsce w tym kontekście. Przyglądamy się bardziej konstrukcji systemu instytucjonalnego, jego stabilności i kierunkom zmian - podkreśla.

Zewnętrzne zagrożeniaSarah Carlson wskazuje również na zewnętrzne zagrożenia dla polskiej gospodarki.- Widzimy na przykład Chiny, ale Polska nie jest silnie wyeksponowana na ryzyko spowolnienia wymiany handlowej z Chinami. Podobnie zresztą jak większość państw europejskich, szczególnie w porównaniu z innymi częściami świata, jak Azja czy Ameryka Środkowa - podkreśla gość TVN24 Biznes i Świat.Jak dodaje, pojawia się również kwestia podatności rynków wschodzących na zawirowania.- W grę wchodzi zależność od inwestorów zagranicznych, kupujących obligacje rządowe. To ważny czynnik, ale w przypadku Polski, trzeba podkreślać że ci inwestorzy to stabilne instytucje, takie jak banki centralne. Ale w porównaniu do innych krajów, Polska jest bardziej zależna od zagranicznych inwestorów. Jest to jeden z potencjalnych czynników ryzyka, podobnie jak zawirowania na kursach wymiany walut - mówi Carlson.

Co to jest rating?

Moody's, to obok Fitch Ratings i Standard & Poor's najważniejsza agencja ratingowa na świecie. Cały świat na podstawie ich ocen decyduje komu i za ile można pożyczyć pieniądze. Ewentualnie komu najlepiej nie pożyczać. To właśnie istota ratingu, czyli oceny wiarygodności kredytowej.

Rating jest przyznawany bankom, spółkom i państwom. Ocena państwa realnie przekłada się na jego atrakcyjność gospodarczą.

Agencje ratingowe oceniają PolskęTVN24 Biznes i Świat

Autor: mb/gry / Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Stołeczne Biuro Turystyki

Raporty: