Moody's ocenia kontrowersyjną ustawę: zyskają państwowe spółki

Z kraju

Apel branży do prezydenta o zawetowanie ustawy o OZETVN24 BiS
wideo 2/5

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie korzystna dla notowanych na giełdzie dostawców energii zależnych od Skarbu Państwa, w tym najbardziej dla Energi - ocenia agencja ratingowa Moody's.

"Nowelizacja ustawy o OZE będzie korzystna dla dostawców energii, którzy kupują zielone certyfikaty od producentów odnawialnej energii, ponieważ obniżenie opłaty zastępczej obniży ich koszty. Do tej grupy należą spółki zależne państwowych grup energetycznych - Energi, Enei, PGE oraz Tauronu" - napisano w raporcie.

Według analityków Moody's najbardziej na nowelizacji zyska Energa. "Energa oszacowała pozytywny wpływ zmian ustawy o OZE na wyniki segmentu sprzedaży na około 150 mln zł w 2018 roku na bazie sprzedaży 19 TWh" - napisano w raporcie. "Wpływ na PGE będzie ograniczony, ponieważ większość kontraktów spółki jest powiązana z cenami rynkowymi oraz ze względu na wielkość grupy z raportowaną EBITDA na poziomie około 7,7 mld zł w ostatnich 12 miesiącach do czerwca 2017 roku" - dodano.

Wzrost akcji

Pod koniec lipca Senat RP przegłosował nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Od tego momentu indeks WIG-energia wzrósł o 9,2 proc. Solidne wzrosty zanotowały tym samym cztery spółki sektora stanowiące niecałe 92 procent całego indeksu. Największy wzrost zanotowała Energa, której akcje podrożały o 14 proc. O 11,7 proc. podrożały akcje PGE. Mocne zwyżki zanotowały także kursy akcji Tauronu i Enei, kolejno: o 5,3 proc. i 6 procent. Akcje wyżej wymienionych spółek drożały jednak już przed oficjalnym głosowaniem w izbie wyższej polskiego parlamentu. Od 1 lipca 2017 roku WIG-Energia wzrósł o 17 procent, akcje Energi podrożały o 32 procent, PGE o 17 procent, Tauronu o 11 procent, natomiast kurs Enei zanotował zwyżkę o 18 procent.

Jakie zmiany

Zasadniczą zmianą w nowelizacji jest rezygnacja ze stałej wartości tak zwanej opłaty zastępczej, wynoszącej 300,03 zł/MWh i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE - zielonych certyfikatów (w praktyce wiatraki) oraz błękitnych certyfikatów (biogaz rolniczy).

Po zmianach opłata zastępcza będzie równa 125 proc. ceny zielonych certyfikatów, a te po wielomiesięcznych spadkach kosztują obecnie ok. 31 zł. Zatem po wprowadzeniu zmian opłata zastępcza wyniesie ok. 56 zł/MWh, czyli ponad pięciokrotnie mniej niż obecnie.

Czym jest opłata zastępcza? W państwowym systemie wsparcia dla OZE, wytwórca energii ze źródeł odnawialnych, oprócz sprzedaży energii otrzymuje za każdą MWh certyfikat, który może być sprzedany - albo na giełdzie, albo w indywidualnej transakcji. Cena sprzedaży jest wsparciem dla wytwórcy. Z kolei sprzedawcy energii do odbiorców końcowych muszą się legitymować odpowiednią do wielkości sprzedaży ilością certyfikatów, czyli muszą je kupić. Jeśli ich nie mają, muszą uiścić właśnie opłatę zastępczą.

Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej zmiana wysokości opłaty zastępczej zmniejszy zyski inwestorów i wielu z nich może doprowadzić do upadłości.

Autor: mb / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock