Przegląd prasy. Wielka rekrutacja resortu obrony ma słaby odzew. "Większość to bezrobotni"

Z kraju


Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej to nowa formacja wojskowa. Ministerstwo Obrony Narodowej chce za wszelką cenę zrekrutować ponad 50 tys. ochotników, ale do formacji zgłaszają się głównie osoby bez pracy i te, które słabo zarabiają. - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają być w każdym powiecie, gotowi do niesienia pomocy w działaniach bojowych i innych zagrożeniach kryzysowych. Otrzymają co najmniej 300 zł miesięcznie za samą gotowość i około 200 zł za ćwiczenia zaplanowane na jeden weekend w miesiącu.

Chętnych niewielu

To skusiło - jak pisze "DGP" - niewiele osób. Głównie nieradzących sobie na rynku pracy. "Wielkiej lawiny chętnych nie ma. Zgłosiło się około 100 kandydatów, z których większość to bezrobotni" - potwierdza major Cezary Pązik z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu. Podobnie jest w innych regionach. Eksperci krytykują zbyt łagodne kryteria przyjmowania do formacji. Uważają, że z niewykwalifikowanych osób wojsko nie będzie mieć korzyści.

Zobacz: Szef MON: Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak stracą stopnie generalskie (Film z 13.12.2016)

Autor: azb//ms / Źródło: PAP