GUS: Mniej wolnych miejsc pracy niż w poprzednim kwartale. Ale więcej rok do roku

Z kraju

Shutterstock4d894084-a70c-43a2-947c-d81dbe485fe8

W końcu trzeciego kwartału br. o 2,3 proc. spadła liczba wolnych miejsc pracy w porównaniu z drugim kwartałem br. Była jednak o 21,7 proc. wyższa niż rok wcześniej - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał Urząd, w podmiotach zatrudniających więcej niż jedną osobę było wolnych 73,2 tys. miejsc pracy, czyli o 1,6 tys. (2,3 proc.) mniej, niż w kwartale poprzednim.

Mniej wolnych miejsc pracy niż w poprzednim kwartale

- W porównaniu z III kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 13,0 tys., tj. o 21,7 proc. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 17,5 tys. (tj. 12,7 proc.) nowo utworzonych miejsc pracy - napisano w komunikacie. W III kwartale 2015 roku utworzono o 10,8 proc. mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz nieznacznie więcej (o 0,2 proc.) niż w III kwartale roku poprzedniego. Jednocześnie w okresie III kwartału 2015 roku zlikwidowano o 5 proc. więcej miejsc pracy niż w II kwartale 2015 roku i o 6,1 proc. mniej niż w III kwartale 2014 roku.

Sektor prywatny z wakatami

Najwięcej wolnych miejsc pracy było w sektorze prywatnym (88,6 proc.) oraz w firmach zatrudniających powyżej 49 osób (48,7 proc.). Ze względu na sektory najwięcej wolnych miejsc pracy czekało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (23,7 proc.) i handlu; napraw pojazdów samochodowych (19,9 proc.). Najczęściej pracodawcy szukali robotników przemysłowych i rzemieślników (21,8 proc.), specjalistów (19,3 proc.), a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń (15,3 proc.). W końcu III kwartału 2015 r. największą liczbą ofert pracy dysponowało województwo mazowieckie (23,5 proc), śląskie (11,6 proc.) i dolnośląskie (11,5 proc). Najskromniejsza oferta była w województwie podkarpackim (1,2 proc.), świętokrzyskim (1,4 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (1,6 proc.).

Tysiące nowych miejsc pracy - najwięcej w mazowieckim

W trzech kwartałach 2015 roku powstało 484,8 tys. nowych miejsc pracy, z tego 8,8 proc. w sektorze publicznym, a 91,2 proc. w sektorze prywatnym. Najwięcej było ich w małych przedsiębiorstwach; zatrudniających do 9 osób (46,7proc.). Z danych Urzędu wynika, że najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim – 97,1 tys. (20 proc.), śląskim – 54,8 tys. (11,3 proc.) oraz wielkopolskim – 52,6 tys. (10,8 proc.). Najmniej w opolskim – 7,5 tys. (1,5 proc.), podlaskim – 8,6 tys. (1,8 proc.), oraz lubuskim – 10,1 tys. (2,1 proc.). Nowe miejsca pracy powstały głównie w handlu; napraw pojazdów samochodowych (25,8 proc.), przetwórstwa przemysłowego (18,6 proc.) i budownictwie (12,5 proc.). - W końcu III kwartału 2015 r. nie obsadzone było jeszcze 17,5 tys. (3,6 proc.) nowo utworzonych miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (92,1 proc.) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (58,5 proc.) - napisano w komunikacie. Najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy było w województwie dolnośląskim – 3,5 tys. (20,2 proc.), mazowieckim – 3,4 tys. (19,5 proc.) oraz śląskim – 2,1 tys. (12,1 proc.), najmniej zaś w województwie opolskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim – po 0,1 tys. (0,6 proc.).

Okres przedświąteczny sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy:

Świąteczny boom na pracownikówTVN24 BiS

Autor: ag / Źródło: PAP, GUS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock