Z kraju

300 złotych na wyprawkę. Resort odpowiada na pytania

Z kraju

[object Object]
Minister Rafalska o wnioskach w programie "Dobry start"tvn24
wideo 2/2

Już za nieco ponad tydzień rodzice i opiekunowie dzieci do 18. roku życia będą mogli składać wnioski w ramach programu "Dobry Start". Program zakłada przyznanie 300 złotych wyprawki szkolnej dla uczniów. Skorzystać z niego ma nawet 4,6 miliona uczniów. W ramach kampanii informacyjnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Składanie wniosków w sprawie wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł w ramach programu "Dobry start" rusza po raz pierwszy już za tydzień. Od 1 lipca br. można je składać online, a od 1 sierpnia - także w formie papierowej.

Program zakłada przyznanie 300 zł, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny każdemu uczniowi do ukończenia 18. roku życia. W razie kontynuowania nauki w danej szkole (rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat), świadczenie będzie przysługiwało młodzieży do 20 roku życia.

Po raz pierwszy program obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Jak obliczała szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci.

Pytania i odpowiedzi

W czwartek 21 czerwca na ministerialnym profilu na Facebooku odbył się czat ekspertem, który odpowiadał na najczęściej zadawane pytania odnośnie wyprawki. Ministerstwo w piątek opublikowało na stronie internetowej najczęściej zadawane pytania.

Czy rodziny, w których 1 osoba pracuje za granicą nie będą musiały czekać na przyznanie środków przez wojewodę, tak jak to jest z 500 plus?

Świadczenie dobry start rodzicom na uczące się dzieci będą przyznawać gminy i w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu każdy gwarancję wypłaty świadczenia najpóźniej do 30 września.

Czy świadczenie będzie przysługuje rodzinie zastępczej, jeśli dziecko przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym? Rodzina ponosi koszty utrzymania dziecka w MOW.

W przypadku dziecka umieszczonego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, któremu świadczenie dobry start także przysługuje, rodzina zastępcza składa wniosek w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Czy wychowankowi rodziny zastępczej, który kończy 20 lat, będąc uczniem szkoły policealnej dla młodzieży/studia przysługuje świadczenie?

Pojawiło się też pytanie o uczniów szkoły policealnej. Jak przyznał ekspert ministerstwa, świadczenie nie przysługuje studentom oraz osobom uczącym się w szkole policealnej.

Czy dorośli uczniowie mający 25 lat (niepełnosprawni) i uczący się zaocznie - czy im też należy wyprawka?

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia - niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz niezależnie od trybu nauki, tj. stacjonarny czy zaoczny.

Co z dodatkiem do świadczenia rodzinnego z tytułu rozpoczęcia nauki szkolnej? Czy 300 zł zastępuje to 100 zł, czy jest niezależnym świadczeniem tak jak 500 plus?

Jak wyjaśniano, w takim przypadku będzie można otrzymać oba świadczenia łącznie.

W jakich przypadkach można żądać zwrotu świadczenia?

"Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

- świadczenie wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

- świadczenie wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;

- świadczenie wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wydaje gmina, która przyznała świadczenie. Zatem w celu uzyskania szczegółowych wiążących informacji dotyczących tej kwestii należy się zwrócić do gminy, która przyznaje świadczenia" - wyjaśniono.

Czy świadczenie przysługuje 6-letniemu dziecku rozpoczynającemu I klasę szkoły podstawowej?

Tak, w tym przypadku świadczenie przysługuje. Podstawowym warunkiem przyznania prawa do świadczenia est rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole, niezależnie od wieku, w którym rozpoczęło ono naukę. Świadczenie przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia.

Czy wliczać 300 plus do dochodu przy planowaniu świadczeń z pomocy społecznej?

Świadczenie nie podlega wliczeniu do dochodu przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, jak i świadczeń z innych systemów wsparcia - wyjaśnił ekspert.

Wyprawka

Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada. "Świadczenie dobry start rodzicom na uczące się dzieci będą przyznawać gminy i w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu ma Pani gwarancję wypłaty świadczenia najpóźniej do 30 września" - zapewnia resort.

Autor: ps//sta / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Pozostałe wiadomości