Z kraju

Podatek, z którego budżet nie dostał nawet złotówki. Rząd chce kolejnego zawieszenia

Z kraju

[object Object]
Niedziele handlowe w 2020 rokutvn24
wideo 2/35

Ministerstwo Finansów przygotowuje ustawę zawieszającą podatek od sprzedaży detalicznej do końca 2019 roku - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

"Projekt ustawy przewiduje, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do dnia 31 grudnia 2019 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej" - napisano.

Jak zaznaczono, skutkiem zmiany będzie kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2019 r.

Podatek zawieszony

Przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, nazywanego też podatkiem handlowym, weszły w życie 1 września 2016 r. i zgodnie z pierwotnym jej brzemieniem miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od tego dnia.

19 września 2016 r. Komisja Europejska wszczęła jednak postępowanie wyjaśniające w sprawie tego podatku, obawiając się, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Jednocześnie KE wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy. W efekcie resort finansów najpierw zaniechał poboru tego podatku do 31 grudnia 2016 r., następnie zaś ustawą zawieszono stosowanie na 2017 r. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (pod koniec 2017 roku zawieszenie zostało przedłużone na rok 2018). To oznaczało, że sieci handlowe nie zdążyły z tytułu podatku handlowego odprowadzić do budżetu nawet złotówki. W czerwcu 2017 roku Komisja Europejska uznała ostatecznie, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Obecnie decyzja Komisji, po polskiej skardze, czeka na rozpatrzenie przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Podatek

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej zakłada wprowadzenie dwóch stawek podatku od handlu detalicznego: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku będzie wynosić 204 mln zł. Przedmiotem opodatkowania ma być przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

Przychód ze sprzedaży detalicznej ma nie obejmować należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Ustawa nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

Autor: mp//dap / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Pozostałe wiadomości