Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do 767 mld zł

Z kraju

sxc.huDług krajowy w październiku wzrósł do 498,9 mld zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października wyniosło 767 mld 516,1 mln zł i było o 1 proc. wyższe niż na koniec września br. - poinformował resort finansów w poniedziałek komunikacie.

Zgodnie z komunikatem od końca 2013 roku zadłużenie spadło o 8,4 proc. Resort finansów wyjaśnił, że październikowy wzrost zadłużenia był przede wszystkim wypadkową finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (wzrost o 6,8 mld zł), różnic kursowych (wzrost o 2,1 mld zł) oraz zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych (spadek o 0,8 mld zł).

Nieco więcej

Dług krajowy w październiku wzrósł do 498,9 mld zł z 493,1 mld zł we wrześniu, a dług zagraniczny wzrósł do 268,6 zł z 266,5 mld zł. Udział długu zagranicznego w długu ogółem spadł w październiku 2014 r. o 0,1 pkt. proc. do 35,0 proc. MF podało, że w październiku 2014 r. udział inwestorów zagranicznych w długu SP spadł do 58,5 proc. z 59,2 proc. Zapadalność zadłużenia Skarbu Państwa (dług krajowy i zagraniczny), według stanu na koniec października, wynosiła w 2014 r. 2,1 mld zł, zaś w 2015 r. 89,6 mld zł. Natomiast zapadalność długu zagranicznego w 2014 r., według stanu na koniec października, wynosiła 247 mln euro. Zapadalność w 2015 r. wynosiła 4 mld 58 mln euro. Zgodnie z komunikatem MF zadłużenie Skarbu Państwa w złotych na koniec października wyniosło 65,0 proc. całości długu wobec 64,9 proc. na koniec poprzedniego miesiąca i 69,7 proc. na koniec 2013 r. Na koniec października zadłużenie w euro wyniosło 24,7 proc. wobec 24,8 proc. miesiąc wcześniej, a zadłużenie w dolarach wyniosło na koniec października 6,5 proc. wobec 6,5 proc., na koniec poprzedniego miesiąca. Zadłużenie w innych walutach wyniosło 3,8 proc. wobec 3,8 proc. na koniec poprzedniego miesiąca. Na koniec października 70,5 proc. zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa stanowiło zadłużenie nominowane w euro, a wartość tego zadłużenia 45 mld euro.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu