W przyszłym roku Polska pożyczy mniej

Z kraju

sxc.huNowe przepisy spowodują, że niektóre instytucje publiczne będą miały obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów

Przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe państwa będą mniejsze o ok. 4,5 mld zł dzięki drugiemu etapowi konsolidacji finansów publicznych - podała we wtorek wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska. To efekt noweli ustawy o finansach publicznych z września tego roku.

Pod koniec września Sejm uchwalił nowelę ustawy o finansach publicznych. Nowe przepisy spowodują, że niektóre instytucje publiczne będą miały obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów. - W drugiej transzy konsolidacji obejmujemy kolejne jednostki sektora finansów publicznych, m.in. rządowe SPZOZ-y, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, instytucje gospodarki budżetowej czy państwowe instytucje kultury - mówiła wiceszefowa MF.

Na depozytach

Nowy obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów obejmie też Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Na rachunkach bankowych MF mają być też przechowywane pieniądze przyjęte do depozytu sądowego. Zastępca dyrektora departamentu długu publicznego MF Marek Szczerbak wskazał, że w przyszłym roku potrzeby pożyczkowe sektora finansów publicznych będą niższe o 4,5 mld zł, dzięki drugiemu etapowi konsolidacji. - Ta kwota została uwzględniona w projekcie budżetu na 2015 r. - zaznaczył. Wiceminister dodała, że docelowo przewidziano obniżenie długu publicznego o ok. 0,2 proc. w relacji do PKB, co oznacza zmniejszenie emisji papierów skarbowych o 5,5 mld zł. Jak poinformowali przedstawiciele BGK, którzy uczestniczyli w spotkaniu z mediami, wejście w życie nowych przepisów zobowiąże ok. 330 jednostek sektora finansów publicznych do lokowania środków w BGK. Spośród tej liczby ok. 40 już to robi.

Wcześniejsza, bo przeprowadzona w 2010 r. nowelizacja ustawy o finansach publicznych (pierwszy etap konsolidacji finansów publicznych) nałożyła obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu u ministra finansów na Narodowy Fundusz Zdrowia, agencje wykonawcze oraz niektóre państwowe osoby prawne. Natomiast państwowe fundusze celowe zobowiązano do oddawania w zarządzanie wolnych funduszy stanowiących aktywa finansowe Skarbu Państwa. Pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych przyznano możliwości lokowania środków w formie depozytu u ministra finansów.

Autor: mn//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu