Uszczelnienie VAT. Resort finansów ma nowe pomysły

Z kraju

Morawiecki: dochody z VAT w górę o 23 procentTVN24 BiS
wideo 2/4

Ministerstwo Finansów proponuje dalsze uszczelnienie w systemie VAT - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Zmiany rząd ma przyjąć w drugim kwartale tego roku.

Resort finansów proponuje zmiany w tak zwanym pakiecie paliwowym. Chodzi m.in. o zmianę definicji paliwa (którego nabycie z innego kraju Unii Europejskiej podlega szczególnej procedurze związanej z wpłatą podatku VAT w terminie 5 dni) poprzez odwołanie do definicji zawartej w ustawie Prawo energetyczne i uniezależnienie kwalifikacji od przeznaczenia tego paliwa.

Propozycje zmian

Kolejne propozycje MF to wprowadzenie przepisów doprecyzowujących w zakresie braku zwrotu podatku, gdy doszłoby do nieuzasadnionego jego (podatnika - red.) wzbogacenia oraz wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników. Resort finansów chciałby również zmienić warunki stosowania kaucji gwarancyjnej, a także zmienić zasady wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur i jednocześnie wprowadzenie stosownych sankcji w tym zakresie. Ministerstwo chciałoby też zmian związanych z wyłączeniem z masy upadłości kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT, złożonej w formie depozytu pieniężnego lub pisemnego nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie.

Autor: msz / Źródło: PAP