Ministerstwo Finansów o transakcjach walutowych i obsłudze długu

Z kraju

shutterstock.comwaluty

W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w kwietniu 2016 r. dokonano płatności kapitału o równowartości 19,2 mln EUR (82,5 mln PLN) oraz płatności odsetek o równowartości 279,8 mln EUR (1.199,1 mln PLN) - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

MF podało, że stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia 2016 r. wyniósł łącznie 6.479,3 mln EUR (28.559,5 mln PLN). Resort poinformował ponadto, że w 2015 r. zawierał na rynku transakcje typu FX SWAP (polegające na wymianie dwóch walut po określonym kursie rynkowym z jednoczesnym ustaleniem warunków wymiany w odwrotną stronę w określonym czasie w przyszłości), transakcje typu cross currency swap (wymiana kwoty nominalnej w dwóch walutach po tym samym kursie w dniu zawarcia transakcji i w dacie zapadalności), a także transakcje wymiany walut na złote.

Brak zastrzeżeń

Jeśli chodzi o transakcje FX SWAP, w 2015 r. przeprowadzono transakcje na parze walut USD/PLN o równowartości 1,20 mld USD, co odpowiadało pozyskaniu środków złotowych w wysokości 4,71 mld zł - zaznaczyło MF. W przypadku transakcji cross currency swap, zapadalność w 2015 r. wynosiła od 5 do 7 lat, a w wyniku zawartych transakcji Ministerstwo Finansów zamieniło środki posiadane w EUR (0,90 mld EUR), pozyskując środki w CHF (0,94 mld CHF) oraz przez okres trwania transakcji będzie raz w roku otrzymywało odsetki według stałej stopy w EUR, nie płacąc w zamian żadnych odsetek w CHF - dodał resort w komunikacie. Z kolei na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 6,39 mld EUR - poinformowało MF. MF dodało, że NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji.

Zobacz: Walutowe armaty wiceministra finansów

Walutowe armaty wiceministra finansówTVN24 BiS

Autor: PMB / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com