TVN24 Biznes | Z kraju

Ministerstwo o warszawskiej spółce, jest odpowiedź

TVN24 Biznes | Z kraju

Aktualizacja:
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Nagranie rozmowy z podającym się za pracownika banku [fragment]
Nagranie rozmowy z podającym się za pracownika banku [fragment]Policja w Piasecznie
wideo 2/4
Policja w PiasecznieNagranie rozmowy z podającym się za pracownika banku [fragment]

Ministerstwo Finansów opublikowało informację na temat spółki pod nazwą "Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie". Resort podkreślił, że spółka ta nie jest Krajowym Funduszem Gwarancyjnym, utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego, a produkty oferowane za pośrednictwem spółki nie są objęte gwarancjami BGK.

Ministerstwo Finansów przekazało w środowym komunikacie, że "Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" posługuje się nazwą Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest wskazany w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Przedstawiciele resortu zwrócili uwagę, że "Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" zamieszcza również na swojej stronie internetowej informacje o tej ustawie i o Krajowym Funduszu Gwarancyjnym w BGK, "co może sugerować, że spółka ta i Krajowy Fundusz Gwarancyjny w BGK są ze sobą powiązane".

"Podmiot 'Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie' nie jest Krajowym Funduszem Gwarancyjnym, utworzonym w BGK" - podkreśliło MF. Dlatego - jak wskazał resort - "produkty oferowane za pośrednictwem spółki, w tym akcje i obligacje społeczne, nie są objęte gwarancjami BGK".

Komunikaty w tej sprawie zostały również opublikowane przez Komisję Nadzoru FinansowegoBankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Spółka wysłała pismo do Ministerstwa Finansów

Na Kontakt 24 w czwartek 25 listopada otrzymaliśmy wiadomość od przedstawicieli Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna. Spółka przekazała, że kilka dni temu skierowała do Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wezwania do zamieszczenia sprostowania.

"Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swej stronie komunikat zawierający nieprawdziwe informacje, jakoby na stronie obligacje-spoleczne.pl znajdował się logotyp Komisji Nadzoru Finansowego, pomimo iż na w/w stronie internetowej nigdy nie znajdował się logotyp Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w piśmie. Według spółki "zamieszczone w komunikacie informacje są nierzetelne, niezgodne z prawdą a co więcej dalece szkodliwe dla Spółki".

"Jedyna strona na której znajduje się zacytowana w komunikacie fraza 'właściciel Emitenta Obligacji Społecznych' to strona obligacje-społeczne.pl na której logo KNF nigdy się nie znajdowało" - dodano. Ponadto spółka uznała za "nieprawdziwe sformułowanie (znajdujące się w pierwotnej wersji komunikatu MF - red.) jakoby KNF ostrzegał przed działalnością Spółki co jest niezgodne z prawdą, albowiem KNF nigdy takiego ostrzeżenia nie wystosował".

"Powyższe może wywołać u kontrahentów Obligacje Społeczne PSA mylne wyobrażenie jakoby Spółka ta dokonywała działań niezgodnych z obowiązującym prawem co jest oczywistą nieprawdą. Powyższe może powodować daleko idące daleko idące konsekwencje w postaci utraty zaufania, a co za tym idzie ograniczyć lub wręcz uniemożliwić nawiązywanie nowych relacji gospodarczych, co stanowi podstawę dla prowadzonego przez Obligacje Społeczne przedsiębiorstwa" - czytamy w piśmie skierowanym do MF.

Krajowy Fundusz Gwarancyjny w BGK

Krajowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, został utworzony w celu finansowania wydatków z programów gwarancyjnych oferowanych wyłącznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela we własnym imieniu i na własny rachunek poręczeń oraz gwarancji, m.in. gwarancji de minimis w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego".

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości