Bat na drogie SMS-y. Nowe przepisy już obowiązują

Z kraju

SMS-owa rewolucja. Jak krótkie wiadomości zmieniły świat?tvn24bis
wideo 2/2

Weszły w życie przepisy, które mają chronić abonentów przed niechcianymi wydatkami na tzw. SMS-y premium.

Nowe przepisy obowiązują od 12 grudnia. Dzięki nim możliwe jest określenie u operatora progu kwotowego dla wydatków na usługi premium na poziomie takim jak dotychczas – np. 35, 100, 200 zł lub całkowite zablokowanie tego typu usług (próg 0 zł), co jest nowym rozwiązaniem.

"Dotychczas nie było możliwości zablokowania bezpłatnych SMS-ów przychodzących. W efekcie, na telefony komórkowe dzieci trafiały np. treści o charakterze erotycznym, reklamujące jakiś portal, których rodzice nie mieli możliwości zablokować. Osiągnięcie wskazanego progu skutkuje zawiadomieniem abonenta i blokadą usług premium. Jeśli abonent sam nie określi w umowie progu kwotowego, domyślnym progiem będzie kwota 35 zł" - podało w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

"Abonenci będą bardziej świadomi z jakich usług Premium korzystają i kto tę usługę świadczy. Bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia usługi abonent musi wyrazić zgodę na jej świadczenie. Na fakturze umieszczane będą informacje o numerze usługi premium i rejestrze premium prowadzonym przez regulatora rynku - Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dzięki tym informacjom abonent będzie mógł ustalić, do kogo kierować reklamację usługi" - podkreślono.

Nowe narzędzia prezesa UKE

Resort cyfryzacji poinformował również, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej otrzymał nowe narzędzia ochrony abonentów przed nadużyciami. "Będzie mógł m.in. nakazać operatorowi zablokowanie dostępu do numeru premium lub pobierania opłat za usługę, a w przypadku niezrealizowania zakazu nałożyć na operatora karę. Regulator będzie mógł również nakazać podmiotowi realizującemu usługi premium zaprzestanie świadczenia usługi" - głosi komunikat.

Informacja przed zawarciem umowy

Ministerstwo Cyfryzacji informuje również, że "od teraz dostawca usług musi informować konsumenta przed zawarciem umowy, jakie formy zawierania umów oferuje". "O tym, w jaki sposób umowa jest zawierana decyduje ostatecznie konsument. Abonent decyduje też, w jaki sposób chce otrzymywać od swojego dostawcy wszelkie zawiadomienia o zmianach dokonanych w umowie, regulaminie lub cenniku (na adres korespondencyjny, adres e-mail). W przypadku, gdy tego nie określi otrzyma ich treść na trwałym nośniku, w postaci odpowiadającej tej w jakiej zawarł umowę. Dzięki temu będzie mógł w każdej chwili sięgnąć do dokumentów określających warunki świadczenia usługi" - podano w komunikacie.

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock