Płaca minimalna pójdzie w górę. Ministerstwo przedstawiło propozycje

Z kraju


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku do 2250 złotych. Wzrosnąć miałaby też w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa – 14,7 złotych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku wynosi 2,1 tys. złotych. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 rok. Z kolei minimalna stawka godzinowa wynosi obecnie 13,70 złotych. Resort pracy zaproponował podniesienie tych stawek.

Rządowa propozycja

"Złożyliśmy propozycję 2250 złotych, stawka godzinowa w tej sytuacji będzie wynosić 14,7 złotych. Minimalna propozycja wynikająca z przepisów to 2217 złotych, minimalna stawka godzinowa 14,5 złotych. Daliśmy wyższą propozycję, żeby utrzymać płacę minimalną na poziomie ok. 47 proc. w stosunku do średniej płacy" - wyjaśnił Stanisław Szwed, wiceminister pracy.

Propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w przyszłym roku zajmie się we wtorek Rada Ministrów.

Przepisy

Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Projekt musi zaopiniować strona społeczna. Jeśli nie wypracuje wspólnego stanowiska, wysokość płacy minimalnej - tak jak w ubiegłym roku - zostanie ustalona poprzez rozporządzenie.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa. Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ustawa precyzuje, kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane: m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.

Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę dotyczą m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie dotyczy też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.

Autor: sta / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: pixabay (CC Public Domain)