Miliardy euro na przedszkola, wspieranie firm, energetykę. Jest decyzja unijnych urzędników

Z kraju

W ramach programów realizowane będą strategiczne inwestycje, które stworzą w tych regionach nowe możliwości rozwoju

Komisja Europejska przyjęła w piątek programy operacyjne na lata 2014-2020 dla siedmiu polskich województw, które z unijnej kasy otrzymają w sumie ponad 14,2 mld euro. Będą to pieniądze m.in. na żłobki, przedszkola, wsparcie dla małych i średnich firm.

Jak poinformowała w piątek KE, zaakceptowane programy dotyczą województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Inwestycje strategiczne

W ramach programów realizowane będą strategiczne inwestycje, które stworzą w tych regionach nowe możliwości rozwoju, a także przyczynią się do większej innowacyjności firm. Skorzystają też rodzice, bezrobotni oraz studenci. Łącznie inwestycje w ramach programów będą warte prawie 16,7 mld euro, z czego ok. 14,2 mld euro będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie siedem województw zamierza wykorzystać unijne środki na podniesienie swojej konkurencyjności. Fundusze mają zostać przeznaczone na działalność badawczą i innowacyjną, w tym na tworzenie połączeń pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi, a także na podnoszenie poziomu finansowania badań i rozwoju. Środki z kasy UE mają też wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, aby stawały się coraz bardziej innowacyjne, wydajne i by rozszerzały swoją działalność na rynki globalne. Pieniądze z UE zostaną także przeznaczone na inwestycje w innowacyjne rozwiązania niskoemisyjne, rozwój zielonego transportu i sieci energetycznych oraz zwiększanie efektywności energetycznej budynków prywatnych i publicznych.

Według województw

W województwie dolnośląskim program wart jest 2,6 mld euro, w tym ponad 2,25 mld euro pochodzić będzie z kasy UE. Poza zwiększaniem wydatków na badania i rozwój środki mają poprawić dostępność połączeń internetowych w regionie, wesprzeć edukację i stworzyć ok. 4,7 tys. nowych miejsc w żłobkach oraz ok. 3,1 tys. w przedszkolach. Z unijnych funduszy sfinansowane zostanie także wsparcie dla ponad 7 tys. osób zagrożonych ubóstwem. Województwo kujawsko-pomorskie otrzyma 2,24 mld euro, z czego wkład UE wyniesie ok. 1,9 mld euro. Celem programu w tym regionie jest zwiększenie odsetka innowacyjnych przedsiębiorstw do blisko 13 proc., zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do blisko 65 proc., a także ponad pięciokrotne zwiększenie udziału odpadów segregowanych w łącznej ilości odpadów komunalnych (do 50 proc.). Pieniądze z UE mają się też przyczynić do zwiększenia odsetka dzieci w wieku 3-4 lat objętych edukacją przedszkolną. Ponadto w ramach programu wsparcie ma otrzymać 24 tys. osób bezrobotnych poszukujących pracy oraz 54 tys. studentów. Województwo lubuskie ma z kolei w ramach swojego programu zainwestować 1 mld euro, z czego wkład unijny wyniesie 900 mln euro. Wśród celów programu KE wymienia zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł do blisko 12,5 proc., a także ograniczenie odsetka osób zagrożonych ubóstwem do mniej niż 13 proc.

Energetyka, internet, praca

W przypadku województwa łódzkiego inwestycje mają wynieść 2,65 mld euro, w tym 2,26 mld z UE. Środki te zostaną wykorzystane na innowacje, energię odnawialną, poprawę dostępności połączeń internetowych w regionie, a także wsparcie ponad 30 tys. bezrobotnych. W ramach programu powstanie także ponad 4,8 tys. nowych miejsc w żłobkach i 2,6 tys. miejsc w przedszkolach. Wsparcie otrzyma również ponad 28 tys. osób zagrożonych ubóstwem. Województwo opolskie dostanie z UE 900 mln euro (całkowita wartość programu to 1,11 mld euro) na badania, zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 7 proc., stworzenie 227 nowych miejsc w żłobkach i ok. 100 miejsc w przedszkolach, a także wsparcie blisko 45 tys. osób zagrożonych ubóstwem. Województwo śląskie ma zainwestować 4 mld euro (z czego 3,48 mld z UE), w ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych, wyprodukowanie 210 przyjaznych środowisku pojazdów szynowych dla transportu publicznego, stworzenie 62 stacji typu Park and Ride i Bike and Ride. Zmodernizowanych ma też zostać 90 km linii kolejowych i 100 km linii tramwajowych. Ponadto w ramach programu wsparcie uzyska blisko 50 tys. bezrobotnych. Stworzonych ma być też ok. 4,5 tys. nowych miejsc w żłobkach. W województwie wielkopolskim wkład unijny wyniesie 2,45 mld euro, a wartość programu sięgnie 2,88 mld euro. Fundusze zostaną przeznaczone na poprawę sieci dróg, wsparcie dla ponad tysiąca przedsiębiorstw, poprawę jakości oczyszczania ścieków, wsparcie blisko 62 tys. bezrobotnych, objęcie pomocą 33,5 tys. osób zagrożonych ubóstwem oraz stworzenie 12,5 tys. współfinansowanych miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Autor: mn / Źródło: PAP