Mieszkanie plus nabiera kształtów. Programem zajmie się rząd

Z kraju

ShutterstockWe wtorek rząd ma przyjąć uchwałę ws. Narodowego Programu Mieszkaniowego

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu ma m.in. przyjąć uchwałę ws. Narodowego Programu Mieszkaniowego, czyli programu Mieszkanie plus. Rada Ministrów rozpatrzy także m.in. projekt ułatwiający rolnikom sprzedaż żywności.

Program Mieszkanie plus, którym zajmą się ministrowie, przewiduje wsparcie budownictwa społecznego, tanie mieszkania na wynajem na państwowych gruntach i indywidualne konta dla oszczędzających na własne lokum.

Mieszkanie plus

Narodowy Program Mieszkaniowy tzw. program Mieszkanie plus został zgłoszony jako jeden z projektów strategicznych realizujących Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Według informacji zaprezentowanych w czerwcu, gdy ogłoszono Mieszkanie plus, program zakłada przede wszystkim powołanie Narodowego Operatora Mieszkaniowego. Operator przy wykorzystaniu zasobu gruntów publicznych m.in. gruntów Skarbu Państwa, będzie budował mieszkania dedykowane dla osób o umiarkowanych dochodach. Operator ma też zająć się kwestią dostępu do mieszkań. Na podstawie zgłoszenia z odpowiednimi dokumentami, m.in. PIT, potencjalny najemca będzie otrzymywał punkty. Ma też nie być ograniczeń wiekowych, takich jak w przypadku programu Mieszkanie dla Młodych.

Dwie opcje

Z założeń programu wynika, że mieszkania będą dostępne w dwóch opcjach: na wynajem oraz na wynajem z dojściem do własności. Pierwsza z nich zakłada, że koszt wynajmu wyniesie od 10 do 20 zł za 1 m kw. (w zależności od lokalizacji). Jeśli najemca zdecyduje się wybrać drugą opcję, będzie musiał dopłacić do powyższego czynszu 20 proc. W każdej chwili będzie można zrezygnować z opcji dojścia do własności. Wtedy najemca otrzyma zwrot 20-proc. nadpłaty. Ponadto - jeśli w trakcie najmu sytuacja materialna najemcy pogorszy się - będzie miał możliwość spłaty czynszu ze środków zgromadzonych na poczet własności.

Start programu

Część mieszkań z programu mogłaby zostać przeznaczona dla najbardziej potrzebujących, którzy obecnie oczekują w kolejce na mieszkania komunalne. Program ma też wspierać budownictwo na wynajem dla osób o niskich dochodach realizowane przede wszystkim przez samorządy lokalne - bezpośrednio lub we współpracy z innymi podmiotami (np. towarzystwami budownictwa społecznego, spółdzielniami mieszkaniowymi itp.). Inną zawartą w programie propozycją jest wspieranie przez państwo oszczędzania na zakup, remont lub budowę prywatnego domu w ramach Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk zapowiadał, że pierwsze inwestycje w ramach programu rozpoczną się w 2018 r., a w 2019 r. pierwsi uczestnicy programu mieszkanie plus otrzymają klucze do mieszkań.

O informatyzacji

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów rozpatrzy także projekt uchwały w sprawie zmian w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP).

Zgodnie z zapisami programu po 2 latach jego realizacji (program został przyjęty w 2014 r. - red.), konieczne jest dokonanie przeglądu dotychczasowych działań oraz przygotowanie jej aktualizacji.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest strategicznym dokumentem, którego celem jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim w sposób efektywny pod względem, jakości i kosztów.

Inne punkty

W czasie posiedzenia ma zostać też przedstawiona informacja na temat spodziewanego bilansu korzyści i kosztów umowy CETA dla Polski oraz skutków politycznych niepodpisania przez nasz kraj tej Umowy o wolnym handlu między Kanadą i Unią Europejską. Rząd zajmie się także projektem zmian w prawie, które mają ułatwić rolnikom sprzedaż żywności. Rolnicy będą mogli sprzedawać żywność wytworzoną przez siebie z własnych produktów, jej sprzedaż o wartości do 20 tys. zł rocznie będzie nieopodatkowana, a nadzór nad produkcją będzie miała Inspekcja Weterynaryjna. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom produkcję i sprzedaż wytworzonej przez siebie żywności odbiorcom końcowym tj. głównie lokalnym konsumentom. W ramach handlu detalicznego możliwa będzie, oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja i przetwarzanie żywności, a więc, np. rozbiór, krojenie i mielenie mięsa, a także wytwarzanie produktów mięsnych, mlecznych, rybnych, czy pochodzenia niezwierzęcego, np. dżemów, soków czy chleba. Ministrowie omówią również przygotowany przez MSWiA projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Rząd zajmie się także projektem zmian w przepisach kilku ustaw, które są konieczne w związku z tym, że w miejsce MSW powstało MSWiA.

Rząd będzie też pracował nad projektem, którego celem jest m.in. poszerzenie możliwości nieodpłatnej pracy na cele społeczne wykonywanej przez więźniów.

Budżet w środę

Na kolejnym posiedzeniu, w środę, rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2017 roku. Przyjęty pod koniec sierpnia wstępny projekt zakłada dochody państwa w wys. 324,1 mld zł i wydatki w kwocie 383,4 mld zł. Deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł.

Zobacz materiał z programu "Polska i Świat" w TVN24 o programie Mieszkanie plus (03.06.2016):

Autor: mb//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: