BFG poręczy. Za depozyty SKOK-u Wołomin o wartości 2,2 mld złotych

Z kraju

PAPPortfel kredytowy SKOK Wołomin wynosi około 2,5 mld zł

Suma depozytów SKOK Wołomin gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wynieść może około 2,2 mld zł - poinformował PAP Artur Zając, pełnomocnik zarządcy komisarycznego w SKOK Wołomin.

- Wedle naszej aktualnej wiedzy lista osób, która będzie objęta ochroną gwarantowaną, wynosić będzie około 60 tys. Konkretna liczba deponentów będzie podlegała weryfikacji przez BFG i będzie znana później - powiedział w piątek PAP Zając.

Depozyty na poziomie 2,2 mld złotych

- Szacunkowo suma gwarantowanych depozytów wynosić będzie 2,2 mld zł. Kwota ta cały czas podlega weryfikacji i przeliczeniu. W ostatnich dniach mieliśmy odpływy depozytów i teraz trzeba to przeliczyć - dodał.

Zając poinformował, że portfel kredytowy SKOK Wołomin wynosi około 2,5 mld zł, a w strukturze kredytowej największy udział mają kredyty zabezpieczone hipoteką.

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała w piątek o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości SKOK Wołomin. Wniosek ten związany jest z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów.

Do 100 tys. euro

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy.

Od listopada 2013 roku SKOK-i zostały objęte systemem gwarantowania depozytów. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie.

Według wcześniejszych informacji na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8 proc. portfela kredytowego SKOK Wołomin.

SKOK Wołomin to jedna z największych spółdzielczych kas w Polsce. Pod koniec czerwca 2014 roku suma bilansowa SKOK Wołomin wynosiła 3,1 mld zł.

Autor: pp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP