Na Zachodzie zmiany. MFW prognozuje większe ożywienie dla Polski, eurolandu i USA

Z kraju

sxc.huMFW przewiduje, że wzrost polskiej gospodarki przyspieszy z 3,3 proc. w 2014 roku do 3,5 proc. zarówno w roku 2015, jak i w 2016

MFW podwyższył we wtorek prognozę wzrostu w 2015 r. dla Polski do 3,5 proc., co wynika m.in. z lepszych warunków u partnerów handlowych. W górę skorygował też prognozy dla krajów rozwiniętych, w tym eurolandu, a w dół dla Rosji, gdzie recesja sięgnie 3,8 proc.

- Globalny wzrost pozostaje umiarkowany z nierównymi prognozami dla różnych państw i regionów - napisał w raporcie "World Economic Outlook" (WEO) Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Gospodarka światowa ma wzrosnąć o 3,5 proc. w 2015 roku, co - jak dodaje MFW - jest zgodne ze styczniowymi prognozami Banku Światowego.

Rady MFW

MFW przewiduje, że wzrost polskiej gospodarki przyspieszy z 3,3 proc. w 2014 roku do 3,5 zarówno w 2015, jak i w 2016 roku. W poprzednim, październikowym raporcie WEO, Fundusz prognozował, że w latach 2014-15 PKB Polski wzrośnie odpowiednio o 3,2 i 3,3 proc. Jak pisze MFW, ogólnie w europejskich gospodarkach wschodzących i rozwijających się wzrost wyhamował w 2014 roku, "ale ożywienie gospodarcze utrzymuje się na Węgrzech i w Polsce", gdzie wśród poprawiających się warunków na rynku pracy konsumpcja prywatna jest kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost. Oba kraje przyłączyły się do pozostałych w grupie, jeśli chodzi o deflację. W Polsce ceny mają spaść o 0,8 proc. w 2015 roku, a w roku 2016 wzrosnąć o 1,2 proc. W Polsce, jak ocenia MFW, wzrost PKB jest wspierany przez popyt wewnętrzny i lepsze warunki u partnerów handlowych. MFW radzi, by w związku z prognozami inflacji oraz programem tzw. luzowania ilościowego w eurolandzie kontynuować w Polsce stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez obniżanie krótkoterminowych stóp procentowych.

Lepsze prognozy

Najnowsze prognozy MFW są też lepsze dla gospodarek rozwiniętych, które skorzystały m.in. na niższych cenach ropy. Wzrost dla Stanów Zjednoczonych ma przekroczyć 3 proc. zarówno w 2015, jak i 2016 roku. Po słabym drugim i czwartym kwartale 2014 roku wzrost w strefie euro wykazuje oznaki przyspieszenia, dzięki niższym cenom ropy, ale też niższym stopom procentowym i słabszemu euro.

MFW zrewidował w górę swe prognozy wzrostu dla eurolandu w 2015 i 2016 roku do odpowiednio 1,5 oraz 1,6 proc. MFW pochwalił decyzję Europejskiego Banku Centralnego, by rozszerzyć program skupowania aktywów oraz kolejny raz zaapelował o zwiększenie inwestycji w infrastrukturę. Także w Japonii po rozczarowującym roku 2014 gospodarka nadrabia dzięki słabszemu jenowi i niższym cenom ropy - ocenia MFW. Prognozy dla Rosji zostały skorygowane w dół. Rosyjska gospodarka wzrosła w 2014 roku o 0,6 proc., a w 2015 i 2016 według prognoz MFW skurczy się o odpowiednio 3,8 proc. oraz 1,1 proc., co - jak tłumaczy MFW - "odzwierciedla gospodarczy wpływ ostrego spadku cen ropy oraz wzrost napięć geopolitycznych".

Autor: mb//km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu