Zadłużenie skarbu państwa wzrosło. Dane za kolejny miesiąc

Z kraju

MF: Zadłużenie skarbu państwa wzrosło w listopadzie o 1,4 proc.

Dług Skarbu Państwa w listopadzie 2016 roku wzrósł o 12 mld 589,5 mln zł (1,4 proc.) do 923 mld 339,9 mln zł - podało w piątek Ministerstwo Finansów.

MF dodało, że od początku roku dług wzrósł o 88 mld 789,3 mln zł (10,6 proc.).

Z kolei udział długu zagranicznego w długu ogółem w listopadzie 2016 r. wyniósł 34,3 proc., co oznacza, że zwiększył się o 0,6 punkta procentowego względem października 2016 r. Udział inwestorów zagranicznych w listopadowym długu wyniósł 52,7 proc., co oznacza, że zmniejszył się o 0,8 punkta procentowego względem października 2016 r.

Resort finansów podał, że wzrost zadłużenia w listopadzie był głównie wypadkową: finansowania deficytów: budżetu państwa (+2,9 mld zł) i budżetu środków europejskich (+6,2 mld zł); różnic kursowych (+9,1 mld zł); zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,5 mld zł).

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 r., dodaje MF, był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetu państwa (+27,6 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+14,7 mld zł); wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+30,4 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych; osłabienia złotego (+16,0 mld zł).

Autor: gry / Źródło: PAP