Resort finansów: w maju warunki sprzedaży obligacji takie jak w kwietniu

Z kraju

ZTM WarszawaMF: W maju warunki sprzedaży obligacji takie jak w kwietniu

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,10 proc. w skali roku, 3-letnich wynosi 2,20 proc., 4-letnich 2,40 proc., a 10-letnich 2,70 proc. - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie o oprocentowaniu obligacji Skarbu Państwa w maju.

Oznacza to, że oprocentowanie nie zmienia się w stosunku do kwietnia.

MF przypomina jednocześnie w komunikacie, że 6- i 12-letnie obligacje rodzinne, przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus", oprocentowane są odpowiednio 2,80 proc. i 3,20 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Resort wyjaśnia, że dla papierów 3-letnich oprocentowanie jest wyliczane co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku zaś obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25 proc.

Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, dodaje MF, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. "Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50 proc." - informuje resort finansów.

Z kolei oprocentowanie obligacji rodzinnych, zwraca uwagę MF, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży, wynoszącej 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,00 proc. dla 12-letnich.

Resort finansów podkreśla w komunikacie, że zainteresowanie obligacjami oszczędnościowymi utrzymuje się na wysokim poziomie.

"Na dodatkową preferencję mogą liczyć osoby, które środki otrzymane z programu Rodzina 500 plus będą chciały oszczędzać na realizację przyszłych potrzeb swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą kupić obligacje sześcioletnie z oprocentowaniem w wysokości 2,80 proc., a dwunastoletnie 3,20 proc. w pierwszym roku oszczędzania" - cytuje komunikat wiceministra finansów Piotra Nowaka.

MF dodaje, że od wtorku 25 kwietnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ZTM Warszawa