Luka VAT coraz mniejsza, ale nadal pokaźna. Ministerstwo podało, ile wynosi

Z kraju

Jak działają karuzele VAT?TVN24 BiS
wideo 2/5

W 2017 roku luka podatkowa z tytułu VAT zmniejszyła się i jest równa około 14 procent potencjalnych wpływów - wynika z informacji Ministerstwa Finansów. Dodano, że w latach 2015 i 2016 wynosiła ona odpowiednio 24 procent i 20 procent potencjalnych wpływów.

Na początku marca posłowie Platformy Obywatelskiej Wojciech Król i Paweł Bańkowski skierowali interpretację do ministra finansów. Jak wskazali, "tak zwane oszustwa karuzelowe stanowią poważne zagrożenie dla budżetu państwa. Podmioty w nich uczestniczące nie płacą należnego VAT lub wyłudzają jego zwrot".

Parlamentarzyści zapytali zatem, jaka była suma "wyłudzeń" VAT w latach 2015-2017.

Luka podatkowa

W ostatnich dniach na interpretację z upoważnienia Teresy Czerwińskiej odpowiedział Paweł Cybulski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

"Z analizy wynika, że w okresie 2007-15 obserwowano wzrost luki podatkowej z tytułu VAT. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów od 2016 roku luka podatkowa ulega zauważalnemu ograniczeniu, w sposób istotny zmniejszyła się w 2017 roku, choć wciąż wynosi około 14 procent potencjalnych wpływów. Dla lat 2015-2016 wynosiła odpowiednio około 40 i 34 mld zł (23,9 proc. i 20 proc.)" - napisał Paweł Cybulski. "Do celów oszacowania luki VAT zastosowano metodę odgórną (top-down), która wykorzystuje dane makroekonomiczne na temat bazy podatku VAT (konsumpcję prywatną, zakupy netto oraz inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych). Otrzymane za pomocą stosowanej w Ministerstwie Finansów metody wyniki oszacowania luki VAT są bardzo zbliżone do szacunków Komisji Europejskiej" - dodał. W ocenie przedstawiciela MF, spadek luki wynika z lepszej ściągalności podatków. "Spadek luki podatkowej można wprost interpretować jako zwiększenie stopnia wywiązywania się z zobowiązań podatkowych. Metoda zastosowana powyżej, z uwagi na opóźnienia w publikacji danych, nie uwzględnia jednak bieżących zmian w strukturze bazy VAT" - napisał.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

Wpływy z VAT

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów opublikowanych pod koniec marca, do państwowej kasy w pierwszych dwóch miesiącach tego roku wpłynęło z VAT ok. 31,6 mld złotych. W samym styczniu było to ok. 18,3 mld złotych.

Dla porównania w tym samym okresie 2017 roku wpływy z VAT były wyższe i wynosiły 33,5 mld złotych.

Dochody z podatków VATtvn24

Autor: mb / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: