Najnowsze dane o finansach państwa. Eksperci: prawdziwe wyzwania dopiero przed nami

Z kraju

Minister finansów o projekcie budżetu na 2020 roktvn24
wideo 2/5

Dwa miliardy złotych - tyle wyniósł na koniec sierpnia deficyt budżetowy. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku dochody państwa wyniosły 262,8 miliardów złotych, a wydatki 264,8 miliarda złotych.

Jak podało MF w szacunkowym wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - sierpień 2019 r., w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r dochody wyniosły 67,8 proc., planu, a wydatki 63,6 proc. planu. Deficyt wyniósł zaś 6,9 proc. planowanego na cały rok.

Dochody państwa

W okresie styczeń - sierpień 2019 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 19,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były natomiast wyższe o ok. 16,4 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 6,6 proc., o czyli ok. 7,3 mld zł. Dochody z podatku PIT były wyższe o 12,8 proc., czyli o ok. 4,8 mld zł. Dochody z podatku CIT były wyższe o 18,1 proc., czyli o ok. 4,2 mld zł. Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym poziomie, a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,3 proc. Według informacji MF, wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 21,0 mld zł i było wyższe o ok. 2,7 mld zł, czyli 14,8 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń - sierpień 2018 r. Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2019 r. wyniosły 264,8 mld zł. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 wydatki były wyższe o 22,4 mld zł, czyli o 9,2 proc. Dotacja przekazana dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych m.in. w związku z wypłatą tzw. 13. emerytury wyniosła 11,7 mld zł. Inne duże elementy wzrostu wydatków wskazane przez MF to rozliczenia z budżetem UE - więcej o 3,6 mld zł, oraz subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - więcej o 2,9 mld zł. Jednocześnie wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były niższe o 5,6 mld zł rok do roku w związku z rozkładem płatności w ciągu roku - zaznaczyła MF.

Komentarze ekonomistów

"Na koniec sierpnia w budżecie było 2 mld zł deficytu. To niewiele, prawie 3 mld zł mniej niż miesiąc wcześniej a budżet obciąża już 500+ na każde dziecko. Niemniej, w wakacje rzadko deficyt rośnie. Prawdziwym wyzwaniem dla budżetu będzie listopad - grudzień, gdy wejdzie niższy PIT" - napisali na Twitterze analitycy z ING Economics Poland. "Wpływy podatkowe w samym sierpniu: +4,4% r/r; VAT +5,0% r/r; akcyza +2,7% r/r; CIT +3,4% r/r; PIT +10,8% r/r. Jeden miesiąc jaskółki nie czyni, ale przy spowalniającej gospodarce wpływy podatkowe też powinny spowalniać. Co zresztą w szerszej perspektywie widzimy" - zaznaczyli natomiast analitycy z mBank Research.

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock