Podwyżki dla posłów? Jest stanowisko ministerstwa

Z kraju

"Rzeczpospolita" napisała w ubiegłym tygodniu, że zarobki posłów mają wzrosnąć o 631 zł

Nie jest planowana zmiana kwoty bazowej, od której zależą między innymi wynagrodzenia ministrów, posłów oraz senatorów - poinformował rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek.

Jak wskazał Jurek, w Ministerstwie Finansów nadal trwają prace nad przyszłorocznym budżetem.

- Zakładany jest wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, przy czym nie dotyczy to osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Nie jest bowiem planowana zmiana kwoty bazowej, od której zależą między innymi wynagrodzenia ministrów, posłów oraz senatorów - podkreślił, odnosząc się do publikacji na temat planowanego wzrostu wynagrodzeń posłów.

Doniesienia o podwyżkach

"Rzeczpospolita" napisała w ubiegłym tygodniu, że zarobki posłów mają pójść w górę o 631 zł; jest to pochodna planowanej w 2020 r. przez rząd podwyżki w budżetówce.

Według dziennika zakomunikowała to posłom szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska podczas posiedzenia komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Tłumaczyła, że 10 lipca trafiło do Sejmu pismo ministra finansów, mówiące o wzroście wynagrodzeń na poziomie 6 proc. Pod koniec ubiegłego tygodnia Centrum Informacyjne Sejmu podało w komunikacie, że "w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami na temat możliwego wzrostu wynagrodzeń (uposażeń oraz diet) parlamentarzystów w przyszłym roku, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że prace nad przyszłoroczną ustawą budżetową nie zostały jeszcze zakończone".

Stanowisko CIS

Kancelaria Sejmu, jako płatnik poselskich uposażeń i diet, uwzględniła proponowany przez MF wzrost wynagrodzeń na poziomie 6 proc. w planach finansowych na przyszły rok; to projekt, a nie ostateczna decyzja; prace nad przyszłoroczną ustawą budżetową nie zostały jeszcze zakończone - podało wówczas CIS. Zaznaczono, że Kancelaria Sejmu przy planowaniu wydatków na kolejne lata jest związana zarówno obowiązującymi przepisami, jak i dokumentami wpływającymi do Kancelarii m.in. od ministra finansów.

"W przedmiotowej sprawie Minister Finansów wystosował 10 lipca 2019 r. pismo do szefa Kancelarii Sejmu, w którym poinformował, że "kwoty bazowe dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zostały zwiększone o 6 proc.". Kancelaria Sejmu, jako płatnik poselskich uposażeń i diet, była zobowiązana do uwzględnienia powyższych informacji w planach finansowych na przyszły rok" - podkreślono.

CIS przypomniało, że budżet Kancelarii Sejmu jest częścią budżetu państwa, a zgodnie z art. 221 Konstytucji inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.

"Oznacza to, że do momentu uchwalenia ustawy budżetowej wszystkie informacje na ten temat powinny być określane jako projekt, a nie ostateczna decyzja" - przekazało CIS. Rzecznik resortu finansów wskazał we wtorek w rozmowie z PAP, że "zgodnie z harmonogramem projekt ustawy budżetowej do końca sierpnia trafi pod obrady Rady Ministrów, a następnie zostanie przekazany do Rady Dialogu Społecznego". Dodał, że do końca września projekt ustawy budżetowej trafi do Sejmu.

Uposażenie poselskie

Uposażenie zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy. Stanowi ono 80 procent wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Uposażenie wynosi obecnie 8016,70 zł brutto.

Posłowie i senatorowie otrzymują też dietę parlamentarną, czyli środki na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Dieta wynosi 2505,20 zł brutto.

Autor: mp / Źródło: PAP