Potężny strumień pieniędzy popłynie na Śląsk. Resort energii ogłosił plany

Z kraju

Tchórzewski: Do 2050 nie uda się ograniczyć udziału węgla w energetyceEKG
wideo 2/4

Ministerstwo Energii zakłada przeznaczenie w latach 2019-2023 dalszych 5 miliardów złotych na działania związane z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego, głównie rewitalizację terenów pogórniczych. Strona polska liczy na unijne wsparcie i notyfikację pomocy publicznej przez Komisję Europejską.

Jesienią ubiegłego roku Komisja zatwierdziła obecnie realizowany polski program pomocowy dla górnictwa o wartości blisko 8 miliardów złotych, z horyzontem realizacji do końca 2018 roku. Podczas piątkowego spotkania z górniczymi związkowcami w Katowicach minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski poinformowali, że Polska - po akceptacji propozycji resortu energii przez rząd - będzie negocjować z Komisją notyfikację dodatkowego wsparcia na działania restrukturyzacyjne także po 2018 r., o wartości 5 mld zł, czyli ponad 1 mld euro.

Założenia propozycji

Ponadto resort szacuje, że na przystosowanie terenów pogórniczych do nowych inwestycji i uruchomienie tam innych przedsięwzięć gospodarczych potrzebne będzie ok. 2 mld euro, z czego połowa mogłaby pochodzić ze środków krajowych, a połowa - z funduszy unijnych. - W notyfikacji mamy dwie rzeczy: po pierwsze wydłużenie notyfikacji węgla kamiennego, a więc terenów pogórniczych, do 2023 roku - chodzi o to, aby je dostosować jak najlepiej do innej działalności gospodarczej, która byłaby na tym terenie możliwa – i tutaj wnioskujemy 5 mld zł - powiedział Tchórzewski podczas spotkania ze stroną społeczną w Katowicach. - Druga sprawa to możliwość uruchamiania innej działalności gospodarczej na terenach pogórniczych, czyli wsparcie do podjęcia działalności, przygotowanie wszystkich rzeczy na koszt państwa na tym terenie. Byłby to fundusz na poziomie - jak zakładamy - nie mniejszym niż 2 mld euro, ale byłaby to składka - dodał minister. Chodzi o połączenie środków krajowych i unijnych.

Jego zdaniem, pomoc unijna w tym zakresie byłaby uzasadniona między innymi wymogami, jakie nakłada na Polskę Komisja Europejska w związku z restrukturyzacją górnictwa, energetyką węglową i polityką klimatyczną. - W związku z tym, że Komisja nakłada na nas określone wymogi, chcemy, żeby nam pomogła poza obecnym poziomem dotacji, poziomem wsparcia unijnego - mówił Tchórzewski, oceniając, że ok. 4,5 mld zł w takim funduszu mogłoby pochodzić ze środków krajowych, a kolejne ok. 4,5 mld zł z funduszy europejskich.

Mniejszy udział węgla

Uzyskanie dodatkowych środków na rewitalizację terenów pogórniczych oraz powiększenie wielkości notyfikowanej przez KE pomocy publicznej ma wynikać m.in. z wypełniania przez Polskę wymogów w zakresie unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Resort energii zakłada, że w 2050 r. udział węgla w polskim miksie energetycznym zmniejszy się do 50 proc. Tchórzewski poinformował, że propozycja resortu energii zostanie niebawem przedstawiona Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów, w tej sprawie potrzebne jest bowiem stanowisko rządu. Minister wyraził nadzieję, że propozycję w tym zakresie zaakceptuje też strona społeczna. Prezentacja polskiego stanowiska przedstawicielom Komisji Europejskiej ma odbyć się jeszcze w październiku.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia (CC BY SA 3.0) | Klaumich49

Raporty: