Szczurek w ciągu najbliższych dni ujawni tezy nowej Ordynacji podatkowej

Z kraju

ShutterstockProjekt przewiduje m.in. wprowadzenie klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania

Na początku stycznia Ministerstwo Finansów będzie gotowe do pokazania podstawowych tez nowej Ordynacji podatkowej - poinformował w radiowych "Sygnałach Dnia" minister finansów Mateusz Szczurek.

- Prace trwają bardzo intensywnie - oświadczył Szczurek. Poinformował, że na początku stycznia - w pierwszym, drugim tygodniu - ministerstwo finansów będzie gotowe do ujawnienia podstawowych tez, które znajdą się w założeniach nowej Ordynacji podatkowej. - Wtedy już będziemy gotowi, aby więcej szczegółów ujawnić tego, co w tej chwili już zostało opracowane - powiedział.

Pierwszy kwartał

Zaznaczył, że pokazanie pełnego zestawu założeń przewidziane jest na pierwszy kwartał 2015 roku. Dodał, że komisja kodyfikacyjna, która jest odpowiedzialna za przygotowanie założeń i projektu rozpoczęła prace niecałe dwa miesiące temu. - Przed nami nowelizacja (...) obecnej Ordynacji podatkowej, która wprowadza dziesiątki ujednoliceń, uproszczeń (...), dostosowań do obowiązujących regulacji, czy doktryny prawnej, która także poprawi Ordynację, którą mamy dziś i która obowiązuje - zapowiedział. Szczurek zgodził się, że jeśli w roku wyborczym parlament nie załatwi jakiejś sprawy na początku roku, to potem już nie podejmie żadnej ważnej decyzji. Zaznaczył, że z tego co słyszy w parlamencie, od maja prowadzenie prac legislacyjnych będzie utrudnione, dlatego ich koncentracja musi nastąpić w najbliższych miesiącach. - Tego jesteśmy doskonale świadomi. Zresztą byliśmy tego świadomi od poprzedniego roku - podkreślił.

Prace trwają

Prace nad stworzeniem nowej Ordynacji podatkowej - zapowiedzianej w expose premier Ewy Kopacz - zaczęła pod koniec listopada powołana specjalnie w tym celu Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. Jej przewodniczący prof. Leonard Etel mówił PAP pod koniec listopada, że za cztery miesiące mają być gotowe wstępne założenia do nowej ordynacji podatkowej, a w ciągu następnych dwóch lat zostanie przygotowany projekt nowej ustawy. Jego zdaniem wskazany termin wystarczy na przygotowanie nowego, dobrego aktu prawnego. Powinien on jednak mieć jak najdłuższe vacatio legis, co najmniej półroczne. Przewodniczący komisji uważa, że obecna Ordynacja podatkowa powinna zostać zastąpiona nową ustawą, która będzie zawierać katalog ogólnych zasad prawa podatkowego, uporządkuje przepisy, wprowadzi do nich niezbędne instytucje oraz wyważy interesy fiskusa i podatnika.

Sprzeczne interesy

Minister finansów Mateusz Szczurek mówił w listopadzie podczas uroczystości wręczenia aktów powołania na członków komisji, że w nowej ustawie trzeba będzie połączyć interesy czasami sprzeczne, czyli podatników i sektora finansów publicznych. Według niego nowe przepisy powinny też być zachętą dla podatników, którzy wahają się, czy uczciwie regulować swoje zobowiązania, czy nie. O nowe przepisy z zakresu prawa podatkowego, które miałyby poprawić relacje na linii urząd skarbowy - podatnik, szczególnie zabiegało Ministerstwo Gospodarki pod kierownictwem wicepremiera Janusza Piechocińskiego z PSL. W październiku resort gospodarki przekazał MF rekomendacje do przygotowania nowej ordynacji. Powstały one przy współudziale partnerów społecznych, propozycje rozwiązań były formułowane na podstawie ich opinii i doświadczeń.

Co w projekcie?

Tymczasem na przyjęcie przez rząd czeka przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. MF liczy, że trafi on do Sejmu w styczniu. Pod koniec października wiceminister finansów Janusz Cichoń podkreślał w rozmowie z PAP, że ustawa ta jest priorytetowa. - Rozwiązania w niej zawarte, to odpowiedź na problem procedury nadmiernego deficytu i realizacja zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących uszczelnienia i poprawy efektywności naszego systemu podatkowego - mówił. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania, która miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku. Ma ona pomóc w zwalczaniu sztucznych konstrukcji prawnych, niemających gospodarczego sensu, które są wykorzystywane przez wielkie korporacje do unikania zapłaty podatku. Poza klauzulą, projekt przewiduje m.in. ogólną interpretację podatkową zamiast powielania interpretacji indywidualnych; prawo do zapłaty podatku w imieniu podatnika; możliwość posługiwania się w urzędach skarbowych kartą płatniczą. Kolejna propozycja zawarta w projekcie to możliwość składania drogą elektroniczną pełnomocnictw ogólnych w postępowaniu podatkowym. Proponuje się także informatyzację kontroli podatkowych. Duzi przedsiębiorcy byliby objęci informatycznymi kontrolami od 2016 r., a mali i średni - od 2018 r.

Prezydent chce nowelizacji Ordynacji podatkowej. Teraz czas na Sejmtvn24

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock