Z kraju

Zmiana na czele Komisji Nadzoru Finansowego. Jest decyzja premiera

Z kraju


Premier Mateusz Morawiecki powierzył pełnienie obowiązków szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marcinowi Pachuckiemu, dotychczasowemu zastępcy przewodniczącego - poinformował urząd w czwartkowym komunikacie. Jak dodano, będzie on sprawował tę funkcję do czasu powołania nowego przewodniczącego.

O tym, że na miejsce byłego przewodniczącego KNF jako pełniący obowiązki powołany zostanie jeden z jego dotychczasowych zastępców w środę w radiowej Jedynce mówił szef KPRM Michał Dworczyk.

Pachucki jest zastępcą przewodniczącego KNF od lutego 2017 roku. Jako wiceszef komisji odpowiadał za nadzór nad pionem ubezpieczeniowym oraz kapitałowym. Z nadzorem nad rynkiem finansowym związany jest od 2001 roku. Przed powołaniem na stanowisko zastępcy szefa KNF pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Drugim zastępcą przewodniczącego KNF jest Andrzej Diakonow (został nim w lipcu 2017 roku, w miejsce Filipa Świtały), były poseł PiS (w latach 2001-05) i były wiceminister gospodarki i budownictwa (w 1991 roku, gdy ministrem był obecny prezes NBP Adam Glapiński), a następnie kierujący tym resortem w rządzie Jana Olszewskiego. To Diakonowowi, jak wynikało z informacji PAP, przekazał swoje obowiązki Marek Chrzanowski przed ostatnim wyjazdem do Singapuru.

Dymisja Marka Chrzanowskiego

Wtorkowa "Gazeta Wyborcza" napisała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, ówczesny szef KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 roku miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł.

Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF.

- Podczas żadnego ze spotkań nie padły propozycje przyjęcia korzyści majątkowej i obietnicy jakiegoś specjalnego traktowania - powiedział we wtorek w TVN24 Jacek Barszczewski, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego. We wtorek po południu Chrzanowski złożył dymisję z funkcji przewodniczącego KNF. Dymisja została przyjęta.

Nowy przewodniczący KNF

Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym przewodniczącego KNF powołuje premier na 5-letnią kadencję. Szef rządu może odwołać szefa KNF przed upływem kadencji wyłącznie w przypadku: prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; rezygnacji ze stanowiska; utraty obywatelstwa polskiego; utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące. Nie dotyczy to więc obecnej sytuacji Marka Chrznowskiego. W myśl ustawy, w razie wygaśnięcia kadencji przewodniczącego Komisji, do czasu powołania nowego przewodniczącego, jego obowiązki pełni zastępca wskazany przez premiera. Nowego przewodniczącego KNF powołuje premier spośród osób, które, w myśl ustawy: posiadają obywatelstwo polskie; korzystają z pełni praw publicznych; posiadają wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne; posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz "doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie pracy naukowej, pracy w podmiotach wykonujących działalność na rynku finansowym bądź pracy w organie nadzoru nad rynkiem finansowym"; posiadają co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych; nie były karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; cieszą się nieposzlakowaną opinią i dają rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań. Obecnie w parlamencie toczą się prace nad ustawą, która rozszerza skład KNF (obecnie składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców i pięciu członków - przedstawicieli prezydenta, NBP, resortów finansów i pracy) m.in. o przedstawiciela premiera oraz ministra koordynatora służb specjalnych.

Autor: mb//dap / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości