Zmiany w składkach na ZUS. Od soboty obowiązują nowe przepisy

Z kraju

Minister Emilewicz o tym, kto skorzysta z tzw. małego ZUS plustvn24
wideo 2/6

Od soboty zaczyna obowiązywać Mały ZUS Plus. Oznacza to, że jeszcze więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z możliwości opłacania niższych składek. - Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z Małego ZUS-u plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca - przypomniała w piątek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak mówiła podczas piątkowej konferencji prasowej szefowa Ministerstwa Rozwoju, Mały ZUS Plus jest skierowany do najmniejszych przedsiębiorców. - Rozwiązanie wchodzi w życie 1 lutego, zgłaszać się można do 2 marca - dodała.

Ulga dla najmniejszych przedsiębiorców

Emilewicz wyjaśniła, że przedsiębiorcy spełniający kryteria, będą też mogli zgłaszać chęć skorzystania z ulgi w ciągu roku "do siódmego dnia kolejnego miesiąca". MR wyjaśniło, że aby skorzystać z Małego ZUS-u plus trzeba złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92).

Dodatkowo w marcu należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. - W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już korzystają z Małego ZUS-u i chcą nadal podlegać uldze w oparciu o nowe zasady. Oni nie muszą się przerejestrowywać - wyjaśniła Emilewicz. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia składek – najpierw w lutym (za styczeń – na dotychczasowych zasadach), potem w marcu (za luty – czyli już według nowych zasad). Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska obecna na konferencji wskazała, że Mały ZUS Plus można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu "ulgi na start" (6 miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował, oraz preferencyjnych składek (2 lata). Na Małym ZUS-ie Plus, jak tłumaczyła, można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

- Uruchomiliśmy specjalną infolinię, gdzie nasi konsultanci odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące zasad, warunków i terminów korzystania z ulgi – powiedziała szefowa ZUS. Zapewniła, że klienci otrzymają też pomoc w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz obsłudze kalkulatora ZUS, który służy do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Według resortu rozwoju szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to około 1,3 do około 1,5 mld zł w kolejnych latach – tyle ma pozostać w kieszeniach przedsiębiorców.

Kto może skorzystać?

Aby skorzystać z Małego ZUS-u Plus w 2020 r., trzeba wykazać roczny przychód za 2019 r. nieprzekraczający 120 tys. zł. Oznacza to niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do 2019 r. (gdy wynosił on 63 tys. zł). Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczą tego progu, będą mogli obliczać składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do wysokości średniomiesięcznego dochodu za rok ubiegły. Firmy chcące skorzystać z ulgi będą też musiały udowodnić, że prowadziły działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Resort rozwoju szacuje, że z Małego ZUS-u Plus będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Ich składki będą średnio niższe nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Nie zmieni się natomiast sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek - nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 r.).

Jak wyliczyć Mały ZUS Plus?

W wyliczeniu nowej podstawy składek ma pomóc przedsiębiorcom kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostępny na www.eskladka.pl.

Jak poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, obecnie kalkulator pozwala także na wyliczenia dla "małego ZUS Plus", czyli według nowych zasad obowiązujących od lutego. - Można więc policzyć podstawę wymiaru składek za styczeń 2020 r., uzależnioną od przychodu oraz podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r., uzależnioną od dochodu – wskazuje rzecznik. Do wyliczeń na "małym ZUS Plus" w kalkulatorze należy wpisać liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i wybrać z listy formy opodatkowania, z jakich przedsiębiorca wtedy korzystał. Następnie przedsiębiorca wskazuje swój ubiegłoroczny przychód i dochód z działalności. W przypadku korzystania z karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kalkulator sam podpowiada wysokość dochodu. - Uruchomiliśmy specjalną infolinię, gdzie nasi konsultanci odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące zasad, warunków i terminów korzystania z ulgi. Klienci otrzymają również pomoc w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz obsłudze naszego kalkulatora, który służy do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – podkreśliła prof. Uścińska.

Jak długo będzie można opłacać niższe składki?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca będzie mógł opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Kogo nie obejmie Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus nie obejmie przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju, uniemożliwia to ZUS-owi pozyskiwanie danych do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek. Z kolei wprowadzenie wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 60 dni w roku poprzednim ma wyeliminować "nadużycia w postaci celowego zakładania albo wznawiania działalności na koniec roku kalendarzowego" - zaznaczył resort rozwoju.

Według MR zawieszenie działalności gospodarczej lub jej rozpoczęcie w trakcie trwania danego roku kalendarzowego będzie się wiązać "z proporcjonalnym zmniejszeniem rocznego limitu przychodów uprawniającego do skorzystania z wprowadzonej zmiany".

Z kolei brak możliwości wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy ma zapobiec tzw. wypychaniu pracowników na samozatrudnienie. Z zaproponowanego rozwiązania zostały wyłączone również osoby korzystające z 24-miesięcznych preferencyjnych składek, ponieważ będzie ono dla nich zawsze mniej korzystne - wyjaśniło MR.

Autor: mp / Źródło: PAP